Dementie? Deze hulpverleners staan voor u klaar

Denkt u dat uw partner of ouder dementie heeft, of is de diagnose net gesteld? Dan heeft u misschien veel vragen en zorgen. U kunt daar hulp bij krijgen van gespecialiseerde hulpverleners. Meestal hoeft u hiervoor niets te betalen. Deze hulpverleners staan voor u klaar in deze lastige periode.

Als u het vermoeden heeft dat er sprake is van dementie, is de huisarts de eerste persoon waar u naartoe gaat. De huisarts doet onderzoek en bepaalt of het inderdaad om dementie gaat. Maar als u de diagnose heeft gekregen, wat moet u dan? Vaak vallen de klachten in het begin nog mee, maar uiteindelijk zal iemand steeds meer zorg en begeleiding nodig hebben. Dan is het goed om te weten waar u terecht kunt. Deze mensen helpen u bij het vinden van de juiste hulp.

Casemanager dementie

U kunt uw huisarts vragen om u door te verwijzen naar een casemanager dementie. Een casemanager helpt mensen met dementie, maar is er ook voor hun mantelzorgers. Hij of zij legt uit wat de ziekte dementie inhoudt en geeft praktische adviezen en emotionele ondersteuning. De casemanager heeft medische kennis, maar weet ook welke andere zorgverleners en instanties er zijn. Zo kan de casemanager u helpen bij het vinden van de juiste zorg.

Iedereen in Nederland met de ziekte van Alzheimer of een andere vorm van dementie, heeft recht op een casemanager dementie. Als u een verwijzing heeft gekregen van de huisarts of geriater, vergoedt uw verzekeraar de casemanager vanuit de basisverzekering. De vergoeding valt onder wijkverpleging. U betaalt geen eigen bijdrage.

Mantelzorgmakelaar

De mantelzorgmakelaar helpt u bij allerlei praktische zaken. Denk aan het aanvragen van een zorgindicatie, het uitzoeken van wettelijke regelingen, het invullen van formulieren, het aanvragen van een persoonsgebonden budget (pgb) of het bijhouden van de administratie.

Vraag bij het Wmo-loket van uw gemeente of u hulp kunt krijgen van een mantelzorgmakelaar. Als u daarvoor in aanmerking komt, hoeft u meestal niets te betalen. U kunt ook zelf een mantelzorgmakelaar inhuren. De kosten liggen rond de 70 tot 85 euro per uur (2023). Als u een aanvullende zorgverzekering heeft, kan het zijn dat uw zorgverzekeraar de kosten of een deel daarvan vergoedt. Vraag dat na bij uw zorgverzekeraar.

Cliëntondersteuner

Iedereen die hulp of zorg krijgt of wil aanvragen, heeft recht op een cliëntondersteuner. Dit is een gratis service van de gemeente. Wat de cliëntondersteuner doet, verschilt per gemeente. U kunt bijvoorbeeld hulp krijgen bij praktische zaken, zoals het aanvragen van een traplift of taxivervoer. Soms helpt de cliëntondersteuner mensen met hun post en administratie. Vindt u dat u te weinig uren huishoudelijke hulp krijgt van de gemeente en bent u uitgenodigd voor een gesprek daarover? Of wilt u met het verpleeghuis in gesprek omdat u vindt dat uw partner geen goede zorg krijgt? In zo’n geval kan een cliëntondersteuner met u meegaan als onafhankelijk bemiddelaar.

Praktijkondersteuner van de huisarts

Als de huisarts de diagnose dementie heeft gesteld, kan het zijn dat u eerst wordt doorverwezen naar de praktijkondersteuner van de huisarts. De praktijkondersteuner neemt dan tijdelijk de rol van casemanager op zich, totdat een casemanager dementie het overneemt.

Specialist ouderengeneeskunde

De specialist ouderengeneeskunde behandelt en begeleidt patiënten met aandoeningen die vooral ouderen treffen, zoals dementie. De specialist ouderengeneeskunde kan onder andere helpen bij het verbeteren of behouden van de kwaliteit van leven. De arts werkt daarin samen met mantelzorgers en zorgverleners.

Alzheimer Café

Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplek voor iedereen die iets met dementie te maken heeft, georganiseerd door Alzheimer Nederland. U kunt er nieuwe mensen leren kennen, uw zorgen delen en ideeën uitwisselen. Ook worden er activiteiten georganiseerd en themabijeenkomsten gehouden. Er zijn Alzheimer Cafés in heel Nederland.