Diagnose dementie, wat nu?

Als iemand in uw omgeving de diagnose dementie krijgt, is dat een ingrijpende gebeurtenis. Er kan daardoor veel veranderen voor de persoon zelf, maar ook voor u als partner, zoon of dochter. Wat komt er allemaal op u af na de diagnose? En hoe kunt u daarmee omgaan?

Misschien had u allang verwacht dat uw partner of ouder dementie had of misschien komt de diagnose als een verrassing. In beide gevallen kan de boodschap dat iemand dementie heeft veel losmaken. U bent misschien verdrietig dat het nooit meer zal worden zoals vroeger. En bang voor de veranderingen die u nog te wachten staan. Het heeft tijd nodig om met deze emoties te leren omgaan.

Praten

Het is goed om familie, vrienden en buren te vertellen over de diagnose. Dat helpt hen om de persoon met dementie beter te begrijpen en goed met de situatie om te gaan. Misschien kunnen zij nu of in de toekomst ook helpen, bijvoorbeeld door een beetje op te letten of af en toe op bezoek te gaan. Ook voor u als mantelzorger is het belangrijk dat er mensen zijn met wie u kunt praten over wat u meemaakt en de gevoelens die u daarbij heeft. Zorg dus dat u uw verhaal bij iemand kwijt kunt.

Hulp zoeken

Als mantelzorger van iemand met dementie staat u er niet alleen voor. Er zijn allerlei vormen van hulp beschikbaar. Contact met lotgenoten bijvoorbeeld kan veel opluchting geven. Hiervoor kunt u naar een Alzheimer Café. Dit is niet echt een café. Het is de benaming van maandelijkse bijeenkomsten die overal in het land worden georganiseerd voor mensen met dementie en hun naasten. Op de regiopagina van Alzheimer Nederland kunt u vinden waar in uw regio een Alzheimer Café is. Alzheimer Nederland heeft ook een online Forum waarop u ervaringen kunt uitwisselen. Als mantelzorger kunt u ook hulp inroepen van een casemanager dementie. De casemanager helpt bij regelzaken en kan doorverwijzen naar de juiste hulp en zorg. Heeft u bijvoorbeeld hulp nodig bij zorgtaken, dan kan de casemanager dementie u helpen die te vinden.

Informatie zoeken

U kunt er veel aan hebben om meer te weten over de ziekte. Daardoor leert u uw ouder of partner beter begrijpen. Hij of zij heeft misschien geen zin meer in activiteiten die u vroeger altijd samen deed. Of is veel eerder boos dan vroeger. Of lijkt ineens geheimen voor u te hebben. Dat kan allemaal bij de ziekte horen. Het is goed om dat van tevoren te weten. Informatie over dementie kunt u op veel verschillende manieren vinden. U kunt vragen stellen aan de specialist in het ziekenhuis, de huisarts of de casemanager dementie. Ook kunt u terecht op dementie.nl voor informatie, ervaringsverhalen en praktische tips. Bij de Alzheimer Telefoon (0800-5088) kunt u dagelijks van 9:00 tot 23:00 uur terecht met vragen over dementie.

Zaken regelen

Voor iemand met dementie kan autorijden moeilijk worden. Maakt u zich zorgen of uw naaste nog wel veilig kan rijden? Laat hem of haar dan een Gezondheidsverklaring invullen. Het CBR onderzoekt dan of veilig rijden nog mogelijk is. De kosten hiervoor kunnen behoorlijk oplopen. Zo nodig moet de persoon met dementie daarvoor een rijtest afleggen. Het kan ook goed zijn om alvast na te denken over andere zaken die geregeld moeten worden. Iemand met dementie zal nu of in de toekomst niet meer zelf de financiële zaken kunnen regelen of een huis kunnen verkopen bijvoorbeeld. Om problemen te voorkomen, kan hij of zij nu vast een volmacht geven aan iemand die deze zaken namens hem of haar mag regelen. Ook voor medische beslissingen kan hij of zij iemand aanwijzen. In een levenstestament kunt u financiële en medische volmachten in één keer regelen.

Goed voor uzelf zorgen

Als mantelzorger van iemand met dementie, moet u zich veel aanpassen. Dat vraagt veel van u. Zorg daarom niet alleen goed voor de persoon met dementie, maar ook voor uzelf. Wordt het u af en toe teveel? Erken dat dan en vraag hulp. Zorg dat u vrije tijd heeft en dat u leuke dingen blijft doen. Samen genieten kan nog steeds, maar soms heeft u ook tijd en aandacht voor uzelf nodig. Bezuinig daar niet op, dan houdt u de zorg voor uw naaste met dementie langer vol.