Dit doet de casemanager dementie voor u

Iedereen in Nederland met alzheimer of een andere vorm van dementie, heeft recht op een casemanager dementie. De casemanager helpt mensen met dementie én hun mantelzorgers met uitleg over dementie, praktische adviezen en emotionele steun.

Voor mensen met dementie en hun mantelzorgers is de casemanager een steun en toeverlaat in barre tijden. Als de diagnose dementie eenmaal gesteld is, kom je in een nieuwe wereld terecht. Met elkaar moet je besluiten nemen, veranderingen verwerken en onzekerheden het hoofd bieden. De casemanager kan vanaf de zijlijn dit proces verlichten en begeleiden met advies en ondersteuning. De casemanager weet - heel handig - de weg in het doolhof van instellingen en organisaties in de regio en kan bemiddelen bij het regelen van passende zorg.

Het verschil maken

Ghis Boot is casemanager in Den Bosch en omgeving bij zorgaanbieder Vivent. Hoe intensief ze betrokken is bij één familie, ligt niet vooraf vast. Soms is ze drie keer per week bij een familie, en daarna misschien een tijdlang maar één keer in de acht weken, als alle zorg weer op de rails staat. Zij kan voor families het verschil maken, weet ze uit eigen ervaring. Bijvoorbeeld als niet iedereen op één lijn zit. Moet vader al naar het verpleeghuis? Of is het nog niet nodig? Als het haar lukt om als betrokken buitenstaander een oplossing te bedenken die voor alle partijen acceptabel is, is haar dag goed. Soms gaat ze op huisbezoek als de dementerende naar de dagopvang is, om alleen met de partner of mantelzorgers ruggenspraak te houden. Boot: "Maar nooit achter de rug van de dementerende om. Ik zorg ervoor, dat die ervan weet."

Wat heb je eraan?

Aan een casemanager heb je iets, bleek ook uit een landelijke evaluatie in 2012 van onder andere het Trimbos-instituut. Met behulp van een casemanager dementie leren mantelzorgers beter om te gaan met de boosheid, angst en verwardheid van hun naaste met dementie. Mantelzorgers hebben niet langer het gevoel dat ze nergens terecht kunnen met hun problemen en er zijn aantoonbaar minder spoedbezoeken aan de huisarts. En héél belangrijk: mantelzorgers voelen zich minder eenzaam en onthand.

Waar vind ik een casemanager dementie?

Een casemanager is meestal een wijkverpleegkundige, met als specialisatie dementie. Zij (of hij) werkt intensief samen met andere wijkverpleegkundigen en verzorgenden maar ook met de huisarts en eventuele overige hulpverleners. Vraag naar ondersteuning door een casemanager bij uw huisarts of geriater. Uw zorgverzekeraar vergoedt de casemanager vanuit de basisverzekering. Het kan zijn dat er in uw regio een wachtlijst bestaat. Als dit het geval is, meld dit dan bij de zorgverzekeraar, want deze heeft een zorgplicht en kan in actie komen.