Dit doet de cliëntondersteuner voor u

Wilt u ondersteuning bij gesprekken met uw gemeente? Of bij een aanvraag voor huishoudelijke hulp of dagopvang? Heeft u advies nodig, bijvoorbeeld over 24-uurszorg thuis of over opname in een verpleeghuis? Een cliëntondersteuner helpt u. Gratis en voor niets. 

Vanaf 2015 heeft iedereen die hulp of zorg krijgt of wil aanvragen, recht op gratis en onafhankelijke ondersteuning. Toch weet bijna niemand hiervan af. Het is de plicht van gemeenten en zorgverzekeraars om burgers te wijzen op cliëntondersteuning. Dat gebeurt lang niet altijd.

Cliëntondersteuning via de gemeente

Wilt u thuishulp aanvragen of dagopvang? Of een gehandicapten-vervoerskaart? Heeft u hulp nodig bij gesprekken met uw gemeente? In al deze gevallen heeft u recht op een professionele, onafhankelijke cliëntondersteuner. U betaalt hier niets voor. De gemeente betaalt de kosten van deze cliëntondersteuner, maar hij of zij komt op voor úw belangen. Gemeenten kopen de cliëntondersteuning in, bijvoorbeeld bij MEE, een landelijke organisatie op dit gebied.

Een voorbeeld uit de praktijk

Saskia Wieggers werkt in Apeldoorn namens MEE Veluwe. Ze geeft een voorbeeld van haar werkzaamheden: "Laatst belde een dochter met een moeder op hoge leeftijd. Haar moeder moest naar het verpleeghuis. Ze zat met de handen in het haar. Waar moest ze zijn? Hoe moest ze het aanpakken? Ik heb bekeken wat ze zelf al had gedaan. Vervolgens hebben we samen de stappen besproken die ze nog moest zetten. Ik kon met haar meedenken en eventueel iets van haar overnemen. Dat was niet nodig. Ze wilde graag eerst zelf haar zoektocht vervolgen. Uiteindelijk heeft mevrouw niet meer gebeld en verwacht ik dat het gelukt is. Dat is ook cliëntondersteuning, maar dan wat meer op afstand."  

Keukentafelgesprek

Wiegers heeft meestal zo'n drie of vier keer contact met een cliënt. Vaak persoonlijk contact, maar het kan ook deels telefonisch zijn. Als iemand hulp nodig heeft bij het voorbereiden van een 'keukentafelgesprek' met de gemeente, komt ze een keer langs om alles door te spreken en daarna belt ze misschien nog een keer voor de laatste details. Wieggers: "Bij het gesprek is de cliënt dan goed voorbereid. Hij of zij weet welke vragen er komen. Ik ben als cliëntondersteuner bij het gesprek aanwezig om diegene bij te staan. Ik sluit de ondersteuning pas af als de hele aanvraag bij de gemeente is afgerond. Als er een afwijzing komt en ik vermoed dat dit onterecht is, ga ik weer verder. Eventueel met hulp van onze eigen juridische dienst."

Moet ik lang wachten op cliëntondersteuning?

Na uw verzoek aan de gemeente neemt de cliëntondersteuner binnen een paar dagen contact met u op. In principe binnen twee werkdagen. Al lukt dat niet niet altijd. Dus... trek vroegtijdig aan de bel.

Cliëntondersteuning via de Wet langdurige zorg (Wlz)

U valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz) als u 24 uur per dag zorg nodig heeft. Dit kan verpleging en verzorging zijn, gehandicaptenzorg of geestelijke gezondheidszorg. Ontvangt u deze zorg al of gaat u hier binnenkort gebruik van maken? Dan heeft u recht op ondersteuning bij het regelen en uitvoeren van uw zorg. Als u een indicatie heeft voor langdurige zorg, is het zorgkantoor verplicht om een onafhankelijke cliëntondersteuner beschikbaar te hebben, als u daar behoefte aan heeft. U kunt een beroep doen op deze man of vrouw bij het kiezen van een zorgaanbieder, of het nu gaat om zorg thuis of in het verpleeghuis. En verder biedt hij of zij (indien nodig) hulp bij het opstellen van een zorgplan en de invulling van de zorg en ondersteuning in het contact met de zorgaanbieder (zie: Zorgverzekeraars Nederland). Bijvoorbeeld als u niet tevreden bent over de geleverde zorg. U kunt cliëntondersteuning ook rechtstreeks aanvragen bij de organisaties die cliëntondersteuning leveren, zoals MEE.  

Cliëntondersteuning vanuit de Zorgverzekeringswet

Er is geen cliëntondersteuning vanuit de Zorgverzekeringwet. Heeft u een vraag of klacht over bijvoorbeeld de behandeling door uw huisarts, het regelen van thuiszorg, of de aansprakelijkheid van het ziekenhuis? Neem dan contact op met Adviespunt Zorgbelang. De dienstverlening is gratis.