Dit doet de mantelzorgmakelaar voor u

Een mantelzorgmakelaar kan een mantelzorger werk uit handen nemen. Hij of zij kan u helpen bij het regelen van zaken op het gebied van zorg, arbeid, welzijn, wonen of financiën. Het werk van een mantelzorgmakelaar is anders dan het werk van een casemanager dementie. Ze kunnen wel samenwerken.

Een mantelzorgmakelaar helpt bij taken die u als mantelzorger veel tijd en energie kosten. Als mantelzorger kunt u terechtkomen in een doolhof van ingewikkelde formulieren en ondoorzichtige procedures. En het is al zo druk met de dagelijkse zorg! Een mantelzorgmakelaar heeft een post-hbo opleiding gevolgd en kan bepaalde taken van u overnemen, zodat u als de mantelzorger meer rust en meer overzicht krijgt. De regie blijft bij u.

Wat doet een mantelzorgmakelaar?

Een mantelzorgmakelaar maakt samen met u een overzicht van wat er moet gebeuren. Welke zorg is er nodig en welke verplichtingen hebben u en uw naasten verder nog, bijvoorbeeld op het gebied van werk? Vervolgens kijkt u samen wat er geregeld moet worden om alles gedaan te krijgen, en hoe u nog voldoende tijd overhoudt voor ontspanning. Taken die een mantelzorgmakelaar kan overnemen zijn bijvoorbeeld:

  • Het aanvragen van een indicatie of een persoonsgebonden budget (pgb)
  • Het invullen van formulieren
  • Het afstemmen van werk en privé met uw werkgever
  • Het op orde krijgen van uw administratie

Wat is het verschil tussen de mantelzorgmakelaar en de casemanager dementie?

De mantelzorgmakelaar is er voor alle mantelzorgers. De casemanager dementie regelt de juiste zorg voor mensen met dementie en hun naasten. De belangrijkste taak van een mantelzorgmakelaar is het ontlasten van mantelzorgers bij praktische zaken.

Voor sommige hulp kunt u beter bij de mantelzorgmakelaar terecht, bij andere vragen kan de casemanager dementie u beter helpen. En voor sommige hulp kunt u zowel bij de mantelzorgmakelaar als bij de casemanager dementie aankloppen. In onderstaande tabel vindt u voorbeelden van verschillen en overeenkomsten.

Schema mantelzorgmakelaar en casemanager dementie

Wat heeft u eraan?

Uit diverse onderzoeken blijkt dat mantelzorgers de hulp van een mantelzorgmakelaar goed kunnen gebruiken. Onderzoek uit 2015 van kenniscentrum Movisie onder ruim 35.000 mantelzorgers in de gemeente Amersfoort, geeft aan dat er vooral behoefte is aan concrete hulp.

Hoe kunt u een mantelzorgmakelaar inschakelen?

Sommige mantelzorgmakelaars werken bij een organisatie voor mantelzorgondersteuning. Op www.mantelzorg.nl, de website van de landelijke vereniging voor mantelzorgers, kunt u per gemeente zien welke organisaties voor mantelzorgondersteuning er zijn (zoek op mantelzorgmakelaar).

Andere mantelzorgmakelaars werken rechtstreeks voor een gemeente. Vraag na bij het Wmo-loket of dat ook in uw gemeente zo is. Daarnaast zijn er zelfstandige mantelzorgmakelaars.. Op  www.bmzm.nl, de website van de beroepsvereniging van mantelzorgmakelaars, kunt u per provincie zien welke mantelzorgmakelaars er zijn.

Wat kost een mantelzorgmakelaar?

Als u in aanmerking komt voor een mantelzorgmakelaar van de gemeente of van een organisatie voor mantelzorgondersteuning, hoeft u meestal niets te betalen. Deze vergoeding komt uit de Wmo. Vraag bij het Wmo-loket na of u hulp van een mantelzorgmakelaar kunt krijgen en of u een vergoeding krijgt.

Kiest u voor een zelfstandige mantelzorgmakelaar, dan maakt u mogelijk aanspraak op vergoeding uit uw aanvullende zorgverzekering. Kijk in uw polis of vraag dit na bij uw zorgverzekeraar. Krijgt u de hulp van een mantelzorgmakelaar niet vergoed? Houd dan rekening met een richtprijs van 70 tot 85 euro per uur.

Vergeet de cliëntondersteuner niet

Sinds 2015 heeft iedereen die hulp of zorg krijgt of wil aanvragen, recht op gratis en onafhankelijke ondersteuning. Toch weet bijna niemand hiervan af. Het is de plicht van gemeenten en zorgverzekeraars om burgers te wijzen op cliëntondersteuning. Dat gebeurt lang niet altijd. Wilt u thuishulp aanvragen of dagopvang? Of een gehandicapten-vervoerskaart? Heeft u hulp nodig bij gesprekken met uw gemeente? In al deze gevallen heeft u recht op een professionele, onafhankelijke cliëntondersteuner. U betaalt hier niets voor. De gemeente betaalt de kosten van deze cliëntondersteuner, maar hij of zij komt op voor úw belangen. Gemeenten kopen de cliëntondersteuning in, bijvoorbeeld bij MEE, een landelijke organisatie op dit gebied.