Dit doet de ouderenadviseur voor u

Bij het ouder worden ontstaan er allerlei nieuwe vragen. Kan ik nog wel in mijn huis blijven wonen? Hoe zorg ik ervoor dat ik niet vereenzaam? Kan iemand mij helpen bij mijn financiële administratie? Ouderenadviseurs kunnen u op weg helpen.

Een vrijwillige ouderenadviseur (VOA) is een getrainde vrijwilliger die bij ouderen thuiskomt. De ouderenadviseur helpt u met vragen over uw inkomen, vervoer, lichamelijke beperkingen, zelfstandig blijven wonen, zinvol invullen van uw tijd, eenzaamheid en afhankelijkheid. De ouderenadviseur bemiddelt ook tussen u en bijvoorbeeld een zorgverzekeraar of een verzorgingshuis. De adviseur helpt u om zo lang mogelijk zelfstandig te wonen en ondersteunt u met praktische zaken, zoals het aanvragen van voorzieningen in huis, het invullen van ingewikkelde formulieren of het aanvragen van een Wmo-vervoerspas. Heeft u recht op huur- of zorgtoeslag? Hoe zit het precies met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet langdurige zorg (Wlz)? Waar heeft u recht op en hoe vraagt u dat aan? De ouderenadviseur is er, ook als u behoefte heeft aan een luisterend oor.

Keukentafelgesprek

Eventueel kan een ouderenadviseur meegaan naar het keukentafelgesprek waarin de gemeente beoordeelt of u voor een bepaalde voorziening in aanmerking komt. De ouderenadviseur is dan niet de enige hulp die u kunt inschakelen. Naast deze vrijwilligers zijn er zijn ook professionele cliëntondersteuners die u gratis kunnen bijstaan. U kunt hiervoor bij uw gemeente terecht.

Vrijwilligers

Ouderenadviseurs zijn meestal zelf ook ouderen. Ze weten daarom goed wat uw wensen en behoeftes zijn. In het hele land zijn ruim duizend vrijwillige adviseurs actief. Ze werken vaak bij een welzijnsorganisatie, een instelling voor maatschappelijk werk of een organisatie voor ouderenzorg. Behalve ouderen kunnen ook familieleden en mantelzorgers van ouderen terecht bij de ouderenadviseurs. U kunt ouderenadviseurs ook rechtstreeks via de ouderenbonden benaderen. De seniorenorganisatie KBO-PCOB levert deze dienst aan leden en niet-leden, de ANBO alleen aan leden. 

Gemeentegids

In de gemeentegids of bij het Wmo-loket van uw gemeente vindt u ouderenadviseurs in de buurt. En ook op de website Regelhulp van de Rijksoverheid vindt u informatie over ouderenadviseurs. Op internet tot slot zoekt u op de woorden 'ouderenadviseur' en dan 'uw woonplaats'. In sommige gemeentes komt de ouderenadviseur uit zichzelf al bij u langs om te kijken of u ergens hulp bij nodig heeft. In andere gemeentes hebben ouderenadviseurs een inloopspreekuur georganiseerd.