Dit doet de specialist ouderengeneeskunde

Artsen die met ouderen werken, beperken zich allang niet meer tot het verpleeghuis. Daarom heet de verpleeghuisarts tegenwoordig ‘specialist ouderengeneeskunde’ of ‘seniorenarts’. Wat houdt de functie precies in?

Wat doet de specialist ouderengeneeskunde?

De specialist ouderengeneeskunde behandelt en begeleidt patiënten met aandoeningen die vooral (maar niet alleen) ouderen treffen. Denk aan diabetes, dementie, Parkinson, MS, osteoporose, hartfalen, maar ook aan een beroerte, hersenletsel of psychische problemen. Het gaat om gezondheidsproblemen die zich vaak tegelijkertijd aandienen en dus lastig te behandelen zijn. De specialist ouderengeneeskunde bekijkt welke ziekte als eerste behandeld moet worden, of een behandeling wel zinvol is en welke combinatie van medicijnen de patiënt veilig kan gebruiken. Vaak heeft de specialist een extra specialisatie in palliatieve zorg, revalidatiegeneeskunde of psychogeriatrie.

Wat kunt u van de specialist ouderengeneeskunde verwachten?

De taak van de specialist ouderengeneeskunde houdt niet op bij het vaststellen en behandelen van een ziekte. Want hij of zij moet er ook voor zorgen, dat de kwaliteit van leven van ouderen en chronisch zieken behouden blijft of beter wordt. De arts heeft oog voor de nadelige gevolgen van gezondheidsproblemen in het dagelijks leven en kan inschatten hoe deze gevolgen zo goed mogelijk opgevangen kunnen worden. Dat doet hij in nauwe samenwerking met mantelzorgers en zorgverleners, zoals de fysiotherapeut, de revalidatiearts, de diëtiste, de apotheker en verpleegkundigen. Samen vormen ze een team.

Wanneer heeft u met de specialist ouderenzorg te maken?

U krijgt te maken met de specialist ouderenzorg als u patiënt bent met meervoudige gezondheidsproblemen. Maar de specialist houdt ook contact met naaste familie en mantelzorgers. Hij of zij luistert naar de wensen van de patiënt en levert deskundig advies over zorg en behandeling op korte en lange termijn. Kan iemand thuis blijven wonen of toch beter naar een verpleeghuis? Hoe gaat de ziekte zich ontwikkelen? Is behandelen nog zinvol? Als genezing niet meer mogelijk is, begeleidt de specialist patiënten naar hun laatste levensfase en adviseert over wel of niet ingrijpen in een vergevorderd ziekteproces.   

Waar vindt u een specialist ouderenzorg?

In het verpleeghuis. Maar ook binnen een ziekenhuis, GGZ-instelling, revalidatiecentrum of een hospice. Vraag uw huisarts naar de mogelijkheden. Deze kan u doorverwijzen.

Wat kost het?

Voor de specialist ouderengeneeskundie hoeft u niets te betalen. De specialist ouderengeneeskunde wordt vergoed door de zorgverzekering en valt onder het eigen risico.