Dit doet een Steunpunt Mantelzorg

Mantelzorgers zijn erg belangrijk voor de mensen die zij helpen. Tegelijkertijd kunnen mantelzorgers zelf ook wel wat steun gebruiken. Voor een luisterend oor én voor praktische hulp in de omgeving kunnen zij terecht bij de gemeente, bijvoorbeeld bij een Steunpunt Mantelzorg. Ook kunnen mantelzorgers terecht bij MantelzorgNL de landelijke vereniging voor mantelzorgers.

Gemeenten zijn verplicht om mantelzorgers te ondersteunen. Dat staat in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Mantelzorgers helpen kwetsbare mensen , bijvoorbeeld bij het boodschappen doen, huishoudelijke werk en administratief taken. Als de zorg intensiever is verlenen zij ook verzorgende en verpleegkundige taken. Die hulp kan heel zwaar zijn, bijvoorbeeld als u zorgt voor iemand die erg in de war of angstig is. Om u te helpen deze zorg vol te houden, biedt de gemeente ondersteuning aan. Iedere mantelzorger kan gebruik maken van de hulp van een Steunpunt Mantelzorg. U hoeft er niet voor te betalen en u hoeft er ook geen indicatie voor aan te vragen. Het hulpaanbod en de manier waarop dit is georganiseerd verschilt per gemeente.

Luisterend oor

Worden de problemen waar u als mantelzorger tegenaan loopt u teveel? Heeft u het gevoel dat u er alleen voorstaat? Of maakt u zich zorgen over de persoon voor wie u zorgt? Dan kan het al helpen om erover te praten, bijvoorbeeld met een mantelzorgconsulent van de gemeente. Iedere gemeente heeft één of meer mantelzorgconsulenten in dienst, die u kunt bellen. Het kan ook helpen om te praten met andere mantelzorgers die hetzelfde meemaken als u. Daarvoor organiseren veel gemeenten lotgenotencontact voor mantelzorgers. Dat kunnen bijvoorbeeld gespreksgroepen zijn, waar u met andere mantelzorgers in contact kunt komen. Soms zijn dit mantelzorgers die allemaal zorgen voor iemand met dezelfde ziekte. Zorgt u bijvoorbeeld voor iemand met Alzheimer, dan kunt u veel herkennen in de ervaring van anderen die ook voor iemand met Alzheimer zorgen. Daardoor begrijpt u elkaar en kunt u elkaar goed helpen met de situatie om te gaan. In sommige gemeenten zijn WhatsApp-groepen van mantelzorgers, zodat u ook buiten de bijeenkomsten om ervaringen kunt uitwisselen en vragen aan elkaar kunnen stellen.

Praktische hulp

Heeft u moeite met alle zaken die geregeld moeten worden voor iemand die hulp nodig heeft? Bijvoorbeeld het aanvragen van wmo-voorzieningen, formulieren van het zorgkantoor die moeten worden ingevuld of het leggen van contacten met het buurtteam. Daarvoor kunt u de hulp inroepen van een mantelzorgmakelaar. Een Steunpunt Mantelzorg heeft vaak een mantelzorgmakelaar in dienst of kan u doorverwijzen. Een Steunpunt Mantelzorg kan ook helpen om een vrijwilliger te vinden die een deel van de zorg kan overnemen, bijvoorbeeld door met uw naaste te gaan wandelen, boodschappen doen of klussen in huis. Dat heet respijtzorg. Daardoor heeft u af en toe de handen vrij en kunt u even op adem komen.

Cursussen en workshops

Een Steunpunt Mantelzorg organiseert vaak ook cursussen en workshops van één of meer bijeenkomsten. Deze kunt u gratis of tegen een kleine vergoeding volgen, soms ook online. Een cursus kan gaan over het combineren van mantelzorg en werk, over in balans blijven als mantelzorger of over omgaan met rouw en verlies.

Mantelzorgwaardering

Een Steunpunt Mantelzorg heeft meestal ook de opdracht om mantelzorgwaardering te geven. Dat kunnen bijvoorbeeld waardebonnen zijn of een gezellige ‘verwendag’ op de dag van de mantelzorg, 10 november. Hiervoor verzamelen zij contactgegevens van mantelzorgers, zodat ze de mantelzorgwaardering aan de juiste personen kunnen geven. Door u aan te melden bij een Steunpunt Mantelzorg, kunt u ook een nieuwsbrief ontvangen met nieuws over mantelzorg en activiteiten in uw gemeente.

Zo vindt u het Steunpunt Mantelzorg

De meeste gemeenten hebben een Steunpunt Mantelzorg, maar sommige gemeenten hebben hier een iets andere naam voor. Centrum Mantelzorg, Knooppunt Mantelzorg of Expertisecentrum Mantelzorg bijvoorbeeld. Om het steunpunt in uw omgeving te vinden, kunt u bijvoorbeeld ‘steunpunt mantelzorg’ en de naam van uw gemeente intikken bij Google. Of kijk op de website van uw gemeente. Soms is mantelzorgondersteuning in een buurt- of wijkteam ondergebracht. De meeste organisaties voor mantelzorgondersteuning kunt u vinden via de website van MantelzorgNL.

Aangepaste dienstverlening

Door de coronamaatregelen zijn veel Steunpunten Mantelzorg alleen telefonisch en via e-mail bereikbaar. Tegelijkertijd organiseren ze juist nu extra hulp, zoals een boodschappenservice door vrijwilligers. Vraag uw gemeente naar de mogelijkheden.