Dit moet u weten als u een zorgindicatie wilt aanvragen

Heeft u of iemand voor wie u zorgt langdurig en blijvend verpleeghuiszorg nodig? Dan moet u een indicatie aanvragen voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze indicatie vraagt u aan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het is belangrijk dat u de aanvraag op tijd en compleet inlevert, anders kan het onnodig lang duren voordat u de indicatie krijgt.

Het CIZ heeft veel informatie nodig om te kunnen beoordelen welke zorg iemand nodig heeft. Op basis van de informatie die u aanlevert, bepaalt het CIZ uw zorgprofiel. Hoe hoger het zorgprofiel, hoe meer zorg er kan worden gegeven. In de indicatie staat op welke zorg u kunt rekenen.

Op het moment loopt het CIZ achter met het afhandelen van de aanvragen. Hierdoor moeten aanvragers soms langer dan 6 weken op een beslissing wachten.

Wat kunt u zelf doen?

Het is belangrijk dat u bij uw aanvraag meteen alle informatie meestuurt die het CIZ nodig heeft. Ongeveer de helft van de aanvragen die het CIZ ontvangt is niet compleet. Als er informatie ontbreekt, neemt een medewerker van het CIZ contact op om de gegevens op te vragen. Dat kost extra tijd. U kunt dit voorkomen door zelf goed op te letten of u alle gevraagde informatie bij elkaar heeft, zodat dit extra telefoontje niet nodig is.

Welke informatie is nodig?

  • Een volledig ingevuld aanvraagformulier.
  • Als u een aanvraag indient voor iemand anders, dan moet u ook een machtigingsformulier hebben. Dit moet ondertekend zijn door de persoon die de zorg ontvangt. Een kopie van het machtigingsformulier stuurt u mee.
  • Als iemand gedwongen moet worden opgenomen op grond van de Wet Zorg en dwang (Wzd), heeft u een rechterlijke machtiging nodig. Een rechterlijke machtiging vraagt u ook aan bij het CIZ. Op verzoek van het CIZ kan de rechter de rechterlijke machtiging verlenen.
  • De gegevens van uw zorgverzekering.
  • Documenten waarin staat welke behoefte aan zorg er is en hoe het ziekteverloop is geweest. Deze documenten moeten geschreven en ondertekend zijn door een arts of een andere behandelaar die een diagnose kan en mag stellen.
  • Soms zijn aanvullende documenten nodig, bijvoorbeeld bij dementie. Op de website van het CIZ kunt u terugvinden wat u voor welke situatie precies nodig heeft.

Hulp nodig?

Komt u er alleen niet uit, dat kunt u een cliëntondersteuner inschakelen. Als u de aanvraag doet voor iemand met dementie, kan ook de casemanager u helpen. Heeft u hulp nodig als mantelzorger, dan kunt u ook een mantelzorgmakelaar vragen u te helpen.