Een mantelzorgwoning huren, hoe werkt dat?

Als u voor iemand zorgt, is het prettig als die persoon dichtbij woont. Een mantelzorgwoning maakt dat mogelijk. Als u hiervoor de ruimte heeft, kunt u een mantelzorgwoning bij uw huis laten plaatsen. Die mantelzorgwoning kunt u kopen of huren.

Een mantelzorgwoning huren kan een goede oplossing zijn als u niet genoeg geld heeft om een mantelzorgwoning te kopen of te laten bouwen, of als u verwacht dat u de mantelzorgwoning niet lang nodig heeft. Een nadeel van huur is dat u minder keuze heeft. Het aantal modellen is beperkt.

De huurprijs hangt af van de grootte van de woning. Een kleine woning van ongeveer 18 vierkante meter kan 550 euro per maand kosten. Voor een grote mantelzorgwoning van 100 vierkante meter bent u 1300 euro per maand kwijt. Wilt u extra's in de woning, dan betaalt u meer. Soms moet u de woning minimaal een of twee jaar huren en kunt u de huur daarna pas opzeggen.

Naast de huur betaalt u eenmalig de plaatsingskosten. Deze kosten zijn het laagst als de tijdelijke woning vanaf een vrachtauto direct in de tuin geplaatst kan worden. Is er een hoogwerker nodig om de mantelzorgwoning over het woonhuis heen te tillen, dan lopen de kosten verder op. Houd verder rekening met kosten voor de voorbereiding, bijvoorbeeld voor de fundering. Deze kosten zijn afhankelijk van de plaatselijke situatie. De kosten voor plaatsing en fundering liggen tussen de 2.000 euro en 25.000 euro. Ook bij het verwijderen van de woning krijgt u met kosten te maken. Voorbeelden van verhuurders zijn Thuis aan Huis en Boxtom.

Wmo

Een mantelzorgwoning moet u zelf betalen. De gemeente geeft hiervoor geen vergoeding vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). De ontvanger van mantelzorg kan wel thuiszorg aanvragen via de Wmo, ook als hij of zij in de mantelzorgwoning woont.

Huurwoning

Ook bij een huurhuis is het mogelijk om een mantelzorgwoning te plaatsen. U kunt vragen of de verhuurder bereid is om dit te doen. Sommige woningcorporaties doen dit alleen in bepaalde situaties. Wilt u zelf een tijdelijke mantelzorgwoning plaatsen, dan heeft u toestemming van de verhuurder nodig. Die mag alleen weigeren als daar een goede reden voor is. Dat klinkt positief, maar in de wet staat, dat er maar een bepaald percentage van de tuin gebruikt worden voor een bijgebouw. De tuin van een huurwoning is daardoor vaak te klein om een mantelzorgwoning te mogen plaatsen.

Huurtoeslag

De bewoner van een mantelzorgwoning heeft recht op huurtoeslag als er een huurcontract is, als de huur niet te hoog is en als aan de andere regels van de huurtoeslag wordt voldaan. Voor de huurtoeslag is het niet nodig dat de mantelzorgwoning een eigen huisnummer heeft.
Als er geen apart huisnummer is, vormen hoofdwoning en mantelzorgwoning één huishouden. Dit kan financiële gevolgen hebben. Het kan ook betekenen dat er geen huishoudelijke hulp vanuit de Wmo aangevraagd kan worden.

Geen vergunning, wel regels

Voor een mantelzorgwoning heeft u geen vergunning nodig. Het maakt daarbij niet uit of u huurt of koopt. Er zijn wel regels. Zo moet de woning achter of naast het huis staan en moet er een woonbestemming zijn. De woning mag niet op een akker staan bijvoorbeeld. Voor de mantelzorgwoning gelden dezelfde regels als voor bijgebouwen, zoals een schuur of garage. Dat betekent dat de mantelzorgwoning niet te groot mag zijn in verhouding tot de ruimte achter de hoofdwoning. U mag de tuin niet zomaar helemaal vol bouwen. Op omgevingsloket.nl kunt u controleren of u een vergunning nodig heeft.
Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met MantelzorgNL, de landelijke vereniging voor mantelzorgers.