Een vaste eigen bijdrage voor de Wmo

Iedereen betaalt hetzelfde voor ondersteuning vanuit de Wmo, namelijk 19 euro per maand. Dus ongeacht inkomen en vermogen. Deze maatregel is ingegaan in 2020 en geldt voor praktisch alle soorten hulp: maatwerkvoorzieningen, algemene voorzieningen en persoonsgebonden budgetten.

Een maatwerkvoorziening is de ondersteuning van de gemeente die voor u persoonlijk is bedoeld. Bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, individuele begeleiding, de huur van hulpmiddelen of een aanpassing aan uw huis. Een maatwerkvoorziening krijgt u alleen na een onderzoek door de gemeente. Dat is meestal een gesprek waarin wordt vastgesteld welke ondersteuning u nodig heeft. Voor deze hulp is de eigen bijdrage voor iedereen gelijk, namelijk maximaal 19 euro per maand.    

Algemene voorzieningen

Tegenover de maatwerkvoorzieningen die persoonlijk zijn, staan de algemene voorzieningen. Dit zijn de voorzieningen in uw gemeente die vrij toegankelijk zijn. Als u wilt, kunt u er gebruik van maken. Voorbeelden van algemene voorzieningen zijn: een boodschappendienst, een maaltijd-aan-huis service of maatschappelijke opvang. Deze voorzieningen vallen ook onder het abonnementstarief van 19 euro per maand. 

Geen AOW, geen eigen bijdrage

Meerpersoonshuishoudens zonder AOW-ontvanger(s) hoeven geen eigen bijdrage te betalen. Bereikt u allebei in de loop van het jaar wel de AOW-leeftijd, dan betaalt u vanaf dat moment de eigen bijdrage van 19 euro (per huishouden).

Eén bijdrage, meer voorzieningen

Het abonnementstarief dat u betaalt staat los van hoevéél Wmo-voorzieningen u gebruikt. Eén bijdrage voor meerdere voorzieningen dus. Nieuw is dat deze maatregel voor praktisch alle soorten hulp geldt: maatwerkvoorzieningen, algemene voorzieningen en persoonsgebonden budgetten. Een uitzondering is de maatwerkvoorziening collectief vervoer.