Een vaste eigen bijdrage voor de Wmo

Vanaf 1 januari 2019 zijn de hoogte van het inkomen en de hoeveelheid spaargeld voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) niet meer van belang. Voor ondersteuning vanuit de Wmo betaalt u een vaste bijdrage van 17,50 euro per vier weken. Tenminste, als het om zogenaamde 'maatwerkvoorzieningen' gaat. 

Een maatwerkvoorziening is de ondersteuning van de gemeente die voor u persoonlijk is bedoeld. Bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, individuele begeleiding, de huur van hulpmiddelen of een aanpassing aan uw huis. Een maatwerkvoorziening krijgt u alleen na een onderzoek door de gemeente. Dat is meestal een gesprek waarin wordt vastgesteld welke ondersteuning u nodig heeft. Voor deze hulp is de eigen bijdrage nu voor iedereen gelijk, namelijk maximaal 17,50 euro per vier weken.    

Algemene voorzieningen

Tegenover de maatwerkvoorzieningen die persoonlijk zijn, staan de algemene voorzieningen. Dit zijn de voorzieningen in uw gemeente die vrij toegankelijk zijn. Als u wilt, kunt u er gebruik van maken. Voorbeelden van algemene voorzieningen zijn: een boodschappendienst, een maaltijd-aan-huis service of maatschappelijke opvang. Deze voorzieningen vallen nu nog niet onder het abonnementstarief van 17,50 euro per maand. Vanaf 2020 echter wel. Sommige gemeenten beschouwen hulp in de huishouding ook als een algemene voorziening. Dat betekent, dat er in die gemeenten naar inkomen en vermogen wordt gekeken voor het bepalen van de hoogte van de eigen bijdrage.  Dat verandert ook in die gemeenten, per 2020.

Voordelen

Voor mensen met een minimuminkomen blijft de eigen bijdrage ook in 2019 bijna gelijk. Zij betaalden in 2018 al niet meer dan 17,60 euro per vier weken. De nieuwe vaste eigen bijdrage in de Wmo heeft vooral voordelen voor mensen met een middeninkomen of een hoog inkomen. Zij kunnen er door de nieuwe maatregel honderden euro’s op vooruitgaan. Een ander voordeel is dat iedereen nu precies weet waar hij of zij aan toe is. U weet al voordat u zorg en ondersteuning aanvraagt, hoeveel deze zorg u gaat kosten.

Nieuwe werkwijze

De nieuwe eigen bijdrage geldt per 1 januari 2019 en uw gemeente informeert u hierover. De nieuwe eigen bijdrage van 17,50 euro staat los van hoevéél Wmo-voorzieningen (maatwerkvoorzieningen) u gebruikt. Eén bijdrage voor meerdere voorzieningen dus.