Een vergoeding krijgen voor mantelzorg, in welke situaties kan dat?

De meeste mantelzorgers doen hun werk met liefde. Maar mantelzorgen is ook hard werken en kost veel tijd. Soms kunt u een vergoeding krijgen vanuit een persoonsgebonden budget. Sinds kort zijn er ook zorgorganisaties die mantelzorgers in loondienst nemen. Hoe werkt dat?

In principe is mantelzorg onbetaald. Mantelzorgers zorgen vrijwillig voor iemand en krijgen daar geen vergoeding voor. Maar voor bepaalde kosten kunt u wel vergoedingen krijgen. De aanvullende zorgverzekering kan bijvoorbeeld een vergoeding geven voor een mantelzorgmakelaar, vervangende zorg of voor een cursus. Gemeenten ondersteunen mantelzorgers soms met een vast bedrag per jaar of met cadeaubonnen of organiseren een evenement voor mantelzorgers. Dit heet mantelzorgwaardering. Soms springt de gemeente ook bij als een mantelzorger hoge parkeer- of reiskosten maakt.

Betaald mantelzorgen met een pgb

Woont uw vader of moeder thuis en doet u het hele huishouden of voert u andere taken uit die van een mantelzorger niet kunnen worden verwacht? Dan kan uw vader of moeder een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen en u inhuren als zorgverlener. Als het gaat om huishoudelijke hulp moet u hiervoor naar het Wmo-loket van de gemeente. U krijgt een gesprek met iemand van de gemeente om te bepalen waar u recht op heeft. U mag alleen worden betaald uit een pgb als u hulp geeft waarvoor het pgb is bedoeld. Ook moet u de afspraken vastleggen in een zorgovereenkomst. Ook als u familie bent, is een zorgovereenkomst verplicht. U kunt een vast maandloon krijgen of een vergoeding per uur. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Sociale Verzekeringsbank, die de betalingen doet. Als mantelzorger bent u in deze situatie een zelfstandige. U bouwt geen pensioen op, bij ziekte wordt u niet doorbetaald en als het werk ophoudt, heeft u geen recht op een werkloosheidsuitkering. Als u ziek wordt, is er ook geen vervanging.

Betaald mantelzorgen via een instelling

Soms kunt u als mantelzorger een vergoeding krijgen door in loondienst te gaan werken bij een zorgorganisatie. Thuiszorgorganisatie Informeles in Zoetermeer bijvoorbeeld heeft zo’n tweehonderd mantelzorgers in dienst als ‘informele zorgverleners’. Bij de Limburgse Cicero Zorggroep werken mantelzorgers in verpleeghuizen als ‘ondersteuners individuele zorg’. Ze zorgen maximaal zes uur per week voor hun naaste voor tien tot vijftien euro per uur. Voor de zorginstelling is het aannemen van mantelzorgers een manier om het tekort aan zorgmedewerkers te helpen oplossen. Mantelzorgers die in dienst zijn bij een zorgorganisatie, hebben dezelfde voordelen als het overige personeel. Ze hebben recht op sociale zekerheid en kunnen ook pensioen opbouwen. Ook wordt er vervanging geregeld bij ziekte. Betaalde zorg door mantelzorgers heeft ook een andere kant. Aan een arbeidsovereenkomst zitten rechten en plichten vast. De zorgorganisatie heeft op die manier macht over de mantelzorger. Ook kan betaling ervoor zorgen dat de motivatie van mantelzorgers afneemt. Bent u mantelzorger en heeft u interesse in een baan bij de instelling die zorg levert aan uw naaste? Vraag er eens naar. Misschien is er meer mogelijk dan u denkt.