Een verpleegkundige vinden: zo pakt u het aan

Woont u thuis en heeft u voortdurend (intensieve) zorg nodig? U kunt die zorg zelf inkopen met een persoonsgebonden budget. Maar hoe vindt u een geschikte verpleegkundige? En waar moet hij of zij aan voldoen? U leest het hier.

Een persoonsgebonden budget (pgb) vraagt u aan bij het zorgkantoor in uw regio. Zie ook: Wat is een zorgkantoor? Degenen die u verzorgen, kunnen uw familieleden of uw partner zijn. Maar zij mogen (en kunnen) natuurlijk niet alle zorg verlenen die u nodig heeft. Denk aan medische handelingen. Verpleegkundigen kunnen dat wel. Maar hoe weet u, of iemand geschikt is om u te helpen? En waar vindt u een betrouwbare verpleegkundige?

Waar moet mijn zorgverlener aan voldoen?

Een zorgverlener staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en/of heeft een BIG-registratie (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Beide registers zijn openbaar. U kunt zoeken op naam of registratienummer. De Kamer van Koophandel registreert alle ondernemers en zzp’ers (zelfstandigen zonder personeel). Een vermelding in het Handelsregister zegt niets over de kwaliteit van de zorgverlener.

BIG-registratie

Een BIG-registratie zegt wèl iets over de kwaliteit. Er gelden strenge voorwaarden. De zorgverleners moeten een geldig diploma hebben. Iedere vijf jaar moeten ze hun werkervaring en scholing opgeven. In het BIG-register staat ook welke zorgverleners een zogenaamde tuchtmaatregel hebben gekregen. Bijvoorbeeld een waarschuwing of een schorsing. Op de website van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vindt u uitleg over het BIG-register.

Buitenlands diploma

Steeds meer zorgverleners hebben hun diploma in het buitenland gehaald. Als zij tijdelijk in Nederland werken, staan ze niet in het BIG-register. Wel kunnen ze een Europese Beroepskaart (EBK) aanvragen. Een EBK bewijst dat de zorgverlener erkende kwalificaties heeft. Op de website van de Europese Commissie kunt u zien of uw zorgverlener een EBK heeft.

Hoe zit het financieel?

Heeft u een indicatie voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan betaalt u een eigen bijdrage als u 18 jaar of ouder bent. Ook als u de zorg thuis ontvangt. De hoogte van uw eigen bijdrage hangt af van uw inkomen. Het CAK berekent uw eigen bijdrage met gegevens van de Belastingdienst. Op de website van het CAK vindt u een rekenhulp. Daarmee kunt u inschatten hoe hoog uw eigen bijdrage zal zijn, ook als u een persoonsgebonden budget heeft.

Cliëntondersteuning vanuit de Wlz

Weet u helemaal nog niet hoe u het allemaal wilt aanpakken? Een cliëntondersteuner helpt u gratis met informatie, advies en ondersteuning. Een cliëntondersteuner helpt u bijvoorbeeld bij het aanvragen van een indicatie vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Heeft u een Wlz-indicatie gekregen? Dan kan een cliëntondersteuner helpen bij het regelen van de zorg die u nodig heeft. Ook als u die zelf wilt inkopen met een persoonsgebonden budget. Een cliëntondersteuner komt op voor uw rechten. Hij of zij werkt onafhankelijk en is er uitsluitend om uw belangen te bewaken.