Een zorgcoöperatie starten, hoe doe je dat?

In een zorgcoöperatie regelen inwoners van een dorp of wijk zelf hulp en zorg. De inwoners zijn samen eigenaar van de coöperatie.

Een zorgcoöperatie is een vereniging met leden, die samen een bedrijf runnen. De coöperatie levert diensten aan de leden. Dat kan met behulp van vrijwilligers, maar ook door het inschakelen van professionele zorgorganisaties (wijkverpleegkundige), of de gemeente. In een zorgcoöpereratie bieden buren elkaar bijvoorbeeld hulp bij klussen in huis of tuinonderhoud, vervoer naar de dokter of het ziekenhuis, persoonlijke verzorging, of dagopvang. Wilt u een zorgcoöperatie starten? Lees hier onze tips.

Bepaal de behoefte

Bespreek met degenen die zorg nodig hebben wat hun behoeften zijn en vertel over uw plannen. Zoek mensen met dezelfde ideeën. Zijn er andere coöperaties actief in uw buurt? Ga praten met de initiatiefnemers van die zorgcoöperaties, misschien hebben ze nuttige tips voor u. Of kunt u zich bij hen aansluiten. Op de site van de koepelorganisatie Nederland Zorg voor Elkaar kunt u zien hoe andere zorgcoöperaties in Nederland het hebben aangepakt. Bijvoorbeeld in Zeist de zorgcoöperatie Austerlitz Zorgt.

Maak een bedrijfsplan

Schrijf eerst op wat uw idealen zijn. Wilt u dat buurtbewoners bij u in de wijk langer thuis kunnen wonen? Wilt u eenzaamheid uitbannen in de straten waar u woont? Wilt u huisvesting voor ouderen regelen in de buurt? Maak uw dromen vervolgens zo concreet mogelijk met een bedrijfsplan. Hierin staat wat u precies wilt gaan doen, en wat de kosten daarvan zijn. Op basis van dit plan kunt u andere mensen enthousiast maken. Denk niet alleen aan potentiële leden, maar ook aan leveranciers, financiers en de overheid.

Organiseer draagvlak

Ga praten met betrokkenen, zoals de gemeente, bestaande zorginstellingen en potentiële sponsors. Hiermee zorgt u voor draagvlak, of misschien krijgt u zelfs al de eerste concrete toezeggingen. Scherp op basis hiervan uw plannen aan.

Sterke statuten

Pas als u de eerste subsidies of sponsorgelden ontvangt, heeft u een formele organisatie nodig met een eigen bankrekening. Voordat u de coöperatie opricht, stelt u statuten op. Hierin staat wat de doelstelling is, wie er lid mogen worden en hoe de bevoegdheden zijn verdeeld tussen bestuur, ledenvergadering en eventuele andere partijen zoals de gemeente en de zorginstelling. Voor de oprichtingsakte moet u naar de notaris. Meestal schrijft de notaris u gelijk in bij de Kamer van Koophandel. De Kamer van Koophandel verzorgt de registratie bij de Belastingdienst.

Regel de financiën

Er is meer nodig dan het openen van een bankrekening. Een coöperatie is een zelfstandige rechtspersoon en heeft een eigen fiscale positie. Dit betekent dat de coöperatie btw in rekening brengt. Over de winst moet vennootschapsbelasting worden betaald. Neemt de coöperatie mensen in dienst? Dan moet loonheffing worden ingehouden.

Werf leden

U heeft alles goed geregeld, nu heeft u nog leden nodig. Bedenk originele manieren om mensen te bereiken. Ga naar buurtevenementen en markten, maak gebruik van social media als Facebook en Twitter. Denk ook aan huis-aan-huisbladen en de lokale radio-omroep. En: vertel een helder verhaal. Maak in een paar zinnen duidelijk wat de zorgcoöperatie doet voor de leden. Zo trekt u buurtbewoners over de streep.