Een zorgindicatie: hoe komt u er aan?

Heeft u blijvend intensieve zorg nodig? Dan heeft u zorg nodig vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Om die zorg te krijgen, heeft u een zogenaamde indicatie nodig. Met een indicatie op zak, heeft u toestemming om deze zorg aan te vragen en te krijgen.

Bij zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) gaat het meestal om zorg met verblijf in een instelling, zoals een verpleeghuis. Hoewel u ook thuis kunt blijven wonen, als u dat wilt. U komt alleen in aanmerking voor zorg vanuit de Wlz als u vanwege een ziekte of aandoening blijvend 24-uurszorg 'in de nabijheid' of permanent toezicht nodig heeft. Zorg in de nabijheid is bedoeld voor mensen die zelf geen hulp kunnen inroepen, bijvoorbeeld omdat iemand aan alzheimer lijdt. In zo'n situatie moet er voortdurend begeleiding en verpleging in de buurt zijn.

Indicatiebesluit

Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) stelt vast welke zorg en hoeveel zorg u nodig heeft en legt dit uit in een zogeheten indicatiebesluit. Als u langdurige verpleging en verzorging thuis nodig heeft, of naar een verpleeghuis gaat, moet u dus allereerst een zorgindicatie aanvragen. Tenzij u in een particulier verpleeghuis een plek zoekt, dan is zo'n indicatie niet nodig.

Aanvragen via huisarts of wijkverpleegkundige

Hoe vraagt u een zorgindicatie aan? Als het thuis echt niet meer gaat, kunt u - of uw familielid - dat met de huisarts of wijkverpleegkundige bespreken. U kunt bijvoorbeeld de huisarts of verpleegkundige machtigen om de opname in het verpleeghuis aan te vragen, of langdurige zorg thuis te regelen. Beiden vallen onder de Wet langdurige zorg. U moet de aanvraag wel zelf ondertekenen. Op basis van de ingestuurde gegevens krijgt u of direct een besluit of komt er iemand van het CIZ bij u langs om uw situatie op te nemen.

Zelf aanvragen

U kunt ook zelf de aanvraag voor een zorgindicatie indienen. Per post of online. U vult dan een aantal vragen in over uw gezondheid en persoonlijke situatie. Het CIZ vraagt u naar verschillende documenten, zoals de diagnose van uw arts. Bekijk de CIZ-folder 'Uw aanvraag in vier stappen'. Eventueel kan een onafhankelijke cliëntondersteuner u helpen. Deze geeft u gratis advies. U heeft hier recht op. De gemeente kan u hiermee helpen. Ook kunt u uw regionale zorgkantoor bellen voor advies en ondersteuning.

Het zorgprofiel

U wordt alleen toegelaten in een verpleeghuis wanneer het CIZ daar een zogeheten zorgprofiel voor afgeeft. Dit is een globale omschrijving van de zorg die nodig is. De indicatie die u nodig heeft, heet "VV Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging". VV staat voor Verpleging en Verzorging.

Wat staat er in het indicatiebesluit?

Binnen zes weken na de aanvraag ontvangt u een brief waarin staat op welke zorg u recht heeft en waarom. Dit heet het zorgprofiel. Ook staat in deze brief vanaf welke datum u recht heeft op deze zorg. Nadat het CIZ een zorgindicatie heeft afgegeven, sturen zij uw indicatiebesluit door naar het zorgkantoor in uw regio. Als u daarvoor toestemming heeft gegeven wordt ook uw huisarts geïnformeerd. Het zorgkantoor regelt de Wlz-zorg. In iedere regio in Nederland staat een zorgkantoor, ook bij u in de buurt. Na ontvangst van uw dossier regelt het zorgkantoor in overleg met u, passende en goede zorg. De indicatie geldt in principe voor 'onbepaalde tijd'. U hoeft niet na verloop van tijd opnieuw dezelfde indicatie aan te vragen.

Geen indicatie gekregen

Als u niet in aanmerking komt voor een indicatie, adviseert het CIZ u over andere mogelijkheden om zorg te regelen. Vaak kunt u bij de gemeente terecht voor voorzieningen en zorg vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), of wordt de zorg vergoed door de zorgverzekeraar.

Thuis blijven kan óók

24-uurszorg krijgt u in principe in een verpleeghuis. Wilt u liever thuis blijven wonen? Dat kan. U kunt Wlz-zorg ook thuis krijgen, als dit 'doelmatig en verantwoord' is. Uiteindelijk bepaalt het zorgkantoor of zorg thuis haalbaar is. 24-uurszorg betekent niet, dat een zorgaanbieder dag en nacht  bij u in huis aanwezig is. Maar wel, dat een zorgaanbieder snel bij u moet zijn. Meer over 24 uur per dag zorg leest u hier.

De kosten

Voor de zorg die u krijgt, betaalt u elke maand een eigen bijdrage. U kunt de hoogte van uw eigen bijdrage uitrekenen op de website van het Centraal Administratie Kantoor (CAK).