Eerstelijns verblijf na een ziekenhuisopname: hoe werkt dat?

Als u uit het ziekenhuis komt en nog zorg nodig heeft, kan de transferverpleegkundige u doorverwijzen naar een tijdelijk bed in een zorginstelling. Dit heet 'eerstelijns verblijf'.

Eerstelijns verblijf is een medisch noodzakelijk, kortdurend verblijf in een zorginstelling Dit kan met of zonder verpleging of verzorging zijn. Het is een belangrijke voorziening voor als het thuis (nog) even niet gaat. U komt in aanmerking voor eerstelijns verblijf zorg als uw huisarts het niet veilig vindt dat u naar huis gaat, of als de medische zorg die u nodig heeft, thuis niet goed te organiseren is. U hoeft zo'n tijdelijk verblijf in een zorginstelling niet zelf te regelen. De ontslagverpleegkundige of transferverpleegkundige bespreekt uw situatie met uw huisarts of met de specialist ouderengeneeskunde of met de arts verstandelijke gehandicapten (AVG).

Waar krijgt u eerstelijns verblijf zorg?

De organisatie van tijdelijke eerstelijnsbedden verschilt per regio. Vaak gaat het om een tijdelijk bed in een zorginstelling - bijvoorbeeld een verpleeghuis of revalidatiecentrum - in de buurt. De transferverpleegkundige regelt dit voor u.

Laag complex en hoog complex

De eerstelijns verblijf-regeling is opgesplitst in een regeling voor laag en hoog complexe zorg. Laag complex wil zeggen dat het gaat om een enkelvoudige aandoening - bijvoorbeeld een gebroken been. Uw huisarts regelt in dit geval uw zorg. Anders is het, als u meerdere aandoeningen en beperkingen heeft. De zorg die u dan nodig heeft, is hoog complex. De specialist ouderengeneeskunde is dan degene die de zorg bewaakt en organiseert.

Hoe lang duurt zo'n tijdelijke opname?

Hoe lang zo'n tijdelijke opname mag duren, is niet vastgelegd in de wetgeving. Uitgangspunt is, dat het niet langer dan een paar maanden mag duren voordat iemand weer voldoende hersteld is om naar huis te gaan.

Wie betaalt een eerstelijns verblijf?

Met ingang van 1 januari 2017 valt het eerstelijns verblijf (ELV) onder de Zorgverzekeringswet. De transferverpleegkundige geeft de indicatie voor de zorg. Die indicatie is drie maanden geldig. De zorgverzekeraars regelen de uitvoering. U betaalt geen eigen bijdrage, maar wel een eigen risico. U krijgt honderd procent vergoed bij de zorginstellingen waar uw zorgverzekeraar contact mee heeft.