Er even tussenuit als u voor iemand zorgt, kan dat?

Zorgen voor iemand anders is vaak zwaar en intensief. Soms heeft u als mantelzorger even tijd voor uzelf nodig. Maar hoe regelt u dat? U kunt uw partner of ouder toch niet zomaar alleen laten?

Zorgen voor iemand anders houdt u langer vol als u er ook eens tussenuit kan. Maar wie neemt de zorg dan over? De buren? De familie? Misschien. Maar u kunt ook gebruikmaken van vrijwilligers of beroepskrachten, namelijk met beroepskrachten en vrijwilligers. Zo'n tijdelijke overname van zorg met als doel om u een adempauze te geven noemen we 'respijtzorg'.  Hoe u tijdelijke opvang kunt regelen, is afhankelijk van de zorgwet waaronder degene voor wie u zorgt, valt.

Welke soorten van respijtzorg zijn er?

Het kan gaan om opvang buitenshuis, zoals dagopvang, of een verblijf in een logeerhuis of zorghotel. Ook kan er iemand bij de zorgvrager thuiskomen, als deze graag in zijn vertrouwde omgeving blijft. De respijtzorg kan uitgevoerd worden door een beroepskracht of vrijwilliger. Het kan incidenteel zijn, bijvoorbeeld tijdens een vakantie, of structureel, bijvoorbeeld een dagdeel per week of een weekend per maand. Het kan ook gaan om een gezamenlijke vakantie van de mantelzorger en de zorgvrager waarbij de zorg wordt overgenomen door een zorgprofessional.

Mantelzorg vanuit de Wet langdurige zorg

mantelzorg
Mantelzorgvervanging bij ziekte valt bij de meeste verzekeraars onder een aanvullende polis. Een overzicht van de verzekeringen en de vergoedingen voor respijtzorg vindt u op de website van MantelzorgNL. Sommige zorgverzekeraars vergoeden respijtzorg geheel of gedeeltelijk binnen de aanvullende verzekering. MantelzorgNL heeft de Consumentenbond laten onderzoeken welke vergoedingen de verzekeraars bieden. Bekijk het vergoedingenoverzicht. Als u zorg inkoopt met uw persoonsgebonden budget (pgb) kan vanuit dit budget ook respijtzorg ingekocht worden voor maximaal 2 dagen per week. Het zorgkantoor keurt de aangevraagde respijtzorg goed.

Mantelzorg vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Als uw taken als mantelzorger vooral bestaan uit hulp in huis en begeleiding, vraagt u bij de gemeente respijtzorg aan. De gemeente beoordeelt uw aanvraag. U betaalt een eigen bijdrage.

Inzet vrijwilligers

De organisatie Handen in Huis biedt een andere mogelijkheid. Deze vrijwilligersorganisatie richt zich op 24-uurs vervanging van de vaste mantelzorger. De periode van vervanging is minimaal 3 dagen (2 nachten). Voor een aanvraag bij Handen in Huis hoeft u geen zorgindicatie te hebben. De organisatie bepaalt zelf of uw aanvraag te honoreren is vanuit het bestand van 170 vrijwilligers, of niet. De meeste aanvullende verzekeringen vergoeden deze respijtzorg.

Logeeradressen en zorghotels

Er zijn in Nederland meerdere zorghotels. Informatie vindt u op www.zorghotels.eu. Op de website van MantelzorgNL vindt u een overzicht van logeer- en respijthuizen. Het overzicht is zeker niet volledig, maar geeft wel een beeld van wat er zoal mogelijk is.