Extra zorg nodig? Deze regelingen maken het mogelijk

Krijgt u zorg vanuit de Wet langdurige zorg? En heeft u meer zorg nodig dan u had verwacht of waar u recht op heeft? Soms kunt u dan toch extra zorg krijgen. Deze regelingen zijn daarvoor.

Met een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz) heeft u recht op langdurige, intensieve zorg, thuis of in het verpleeghuis. Toch is dat in sommige situaties niet genoeg, bijvoorbeeld als u net een operatie heeft gehad of als u specialistische hulp nodig heeft. Voor die situaties zijn er verschillende regelingen, waarmee u extra zorg kunt krijgen.

Overbruggingszorg

Overbruggingszorg is bedoeld voor mensen die op de wachtlijst staan van een verpleeghuis. Overbruggingszorg wordt geregeld door het verpleeghuis waar u op de wachtlijst staat. Dankzij de overbruggingszorg krijgt u de zorg die u nodig heeft en waar u een indicatie voor heeft, totdat u terecht kunt in een verpleeghuis. Voor overbruggingszorg moet u een eigen bijdrage betalen die afhankelijk is van uw inkomen.

Toeslag voor gespecialiseerde zorg

Toeslag voor gespecialiseerde zorg is onder andere bedoeld voor gespecialiseerde zorg bij epilepsie, beademing, zorg na een beroerte of bij de ziekte van Huntington. De meeste vormen van gespecialiseerde zorg zijn alleen in een zorginstelling mogelijk. Alleen ademhalingsondersteuning kunt u ook aan huis krijgen.

Krijgt u zorg in natura in een verpleeghuis of thuis, dan vraagt de zorgaanbieder de toeslag bij het zorgkantoor aan. Als u thuis woont met een persoonsgebonden budget (pgb), vraagt u de toeslag zelf aan.

Regeling Extra Kosten Thuis

De Regeling Extra Kosten Thuis (EKT) is bestemd voor mensen met een modulair pakket thuis of een pgb en die daar niet genoeg aan hebben. U kunt ook van deze regeling gebruikmaken als u tijdelijk extra verpleging nodig heeft na bijvoorbeeld een operatie. U kunt er aanvullende persoonlijke verzorging, verpleging, individuele begeleiding, groepsbegeleiding, vervoer en huishoudelijke hulp mee betalen.

U vraagt de extra zorg aan bij het zorgkantoor. Maximaal ontvangt u 25 procent bovenop uw normale budget.

Meerzorg

Meerzorg is bedoeld voor mensen die minimaal 25 procent meer zorg nodig hebben dan in hun zorgprofiel is vastgesteld. Alleen bepaalde, hoge zorgprofielen komen voor Meerzorg in aanmerking. Bij ouderen zijn dat alleen de profielen voor beschermd wonen met intensieve zorg. Als u thuis woont, kunt u er bijvoorbeeld ademhalingsondersteuning mee betalen. Meerzorg vraagt u aan bij het zorgkantoor. Meestal doet de zorgaanbieder dat. Als u een pgb of langdurige zorg thuis heeft, kunt u soms ook Meerzorg aanvragen, maar u moet dan altijd eerst Extra Kosten Thuis aanvragen.

Persoonlijk Assistentie Budget

Een Persoonlijk Assistentie Budget (PAB) is een extra budget bovenop een pgb. Het is bedoeld voor mensen met een zware lichamelijke beperking, die 24 uur per dag zorg nodig hebben om levensbedreigende situaties te voorkomen. U kunt dit budget alleen krijgen als u zelf alle taken en verplichtingen kunt uitvoeren die bij een pgb horen. Dat betekent, dat u zelf zorgverleners en mantelzorgers moet kunnen aansturen. Een PAB is alleen mogelijk bij zorgprofielen met intensieve verzorging. U vraagt dit budget aan bij het zorgkantoor, voor maximaal 324.073 euro per jaar (2022).

Gespecialiseerd verpleegkundig handelen

Deze regeling is bedoeld voor mensen die tijdelijk gespecialiseerde verpleging nodig hebben, bijvoorbeeld na een operatie. Denk aan het inbrengen van een infuus of het toedienen van zuurstof. Soms regelt het ziekenhuis de extra zorg. In dat geval betaalt uw zorgverzekering de kosten. Woont u in een instelling of heeft u een Volledig Pakket Thuis (VPT)? Dan regelen uw zorgaanbieders deze extra hulp via de Wlz. Heeft u een pgb? Dan kunt u extra budget aanvragen bij het zorgkantoor. U krijgt de gespecialiseerde zorg voor maximaal drie maanden. Daarna kan deze periode zo nodig worden verlengd.

Palliatieve terminale zorg 

Palliatieve terminale zorg is alle zorg die erop gericht is om de kwaliteit van leven te verbeteren van mensen die niet meer kunnen genezen. Palliatie betekent verzachting of verlichting. Palliatieve zorg kan bestaan uit verzorging en verpleging, bestrijding van pijn en andere symptomen, hulpverlening bij psychische en sociale problemen, zingeving en spiritualiteit, waken en hulpverlening die naasten helpt bij de zorg en het rouwproces.

Als u een Wlz-indicatie heeft, wordt de zorg vergoed via de Wlz. Zonder Wlz-indicatie vraagt u deze zorg aan bij uw zorgverzekering. Als u zorg krijgt via een pgb, is voor de aanvraag een verklaring nodig van een arts, waarin staat dat uw levensverwachting niet langer dan drie maanden is. 

Komt u er zelf niet uit?

U kunt de hulp van een cliëntondersteuner inschakelen. Gemeenten bieden gratis cliëntondersteuning aan vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Heeft u een Wlz-indicatie, dan kunt u ook gratis cliëntondersteuning aanvragen bij het zorgkantoor.