Heeft u in de nacht zorg nodig? Zo regelt u dat

Heeft u ’s nachts hulp nodig, bijvoorbeeld om naar de wc te gaan of omdat u medicijnen moet hebben? Of heeft u soms plotseling hulp nodig en wilt u dat er dan meteen iemand komt? Daarvoor kunt u nachtzorg aanvragen. Er zijn verschillende soorten nachtzorg. Welke heeft u nodig?

Nachtzorg houdt in dat er ’s nachts een zorgverlener in huis is die controleert of het goed met u gaat en die u helpt, bijvoorbeeld met naar bed gaan, naar de wc gaan of medicijnen innemen. Soms is dat voor korte tijd nodig, bijvoorbeeld als u thuis revalideert na een operatie. Of als vervanging voor een mantelzorger, als die even rust nodig heeft. Nachtzorg kan ook voor langere tijd zijn, bijvoorbeeld als u wacht op een plek in een zorginstelling of als u zo lang mogelijk thuis wilt blijven wonen, maar wel zorg nodig heeft.

Nachtzorg aanvragen

Nachtzorg kunt u aanvragen bij de wijkverpleging. De zorgcoördinator van de thuiszorginstelling kijkt dan samen met u hoeveel nachtzorg u nodig heeft en voor hoe lang. Als u uit het ziekenhuis komt, helpt de transferverpleegkundige bij het regelen van de nazorg die u nodig heeft. Nachtzorg hoort daar ook bij. Als u nachtzorg nodig heeft omdat u ernstig ziek bent en niet lang meer te leven heeft, heeft u een indicatie nodig van uw huisarts of medisch specialist. Hiermee kunt u bij een thuiszorgorganisatie palliatieve zorg aanvragen. Ook uw arts kan deze zorg aanvragen. Zorgorganisaties kunnen lichte nachtzorg geven of intensieve nachtzorg.

Lichte nachtzorg

Lichte nachtzorg is geschikt voor u als u ’s nachts af en toe hulp nodig heeft, bijvoorbeeld om op te staan en naar de wc te gaan. Als u hooguit drie keer per nacht hulp nodig heeft, heet dat nog lichte zorg. U kunt hiervoor hulp vragen van een zorgverlener die bij u thuis overnacht. Thuiszorgorganisaties kunnen ook slimme nachtzorg inzetten. U krijgt dan een apparaat en sensoren in huis, waarmee de thuiszorgorganisatie van een afstand kan zien of u hulp nodig heeft. Zo nodig komt er iemand naar u toe.

Nachtzorg houdt in dat er ’s nachts een zorgverlener in huis is die controleert of het goed met u gaat en die u helpt, bijvoorbeeld met naar bed gaan, naar de wc gaan of medicijnen innemen. Soms is dat voor korte tijd nodig, bijvoorbeeld als u thuis revalideert na een operatie. Of als vervanging voor een mantelzorger, als die even rust nodig heeft. Nachtzorg kan ook voor langere tijd zijn, bijvoorbeeld als u wacht op een plek in een zorginstelling of als u zo lang mogelijk thuis wilt blijven wonen, maar wel zorg nodig heeft.

Nachtzorg aanvragen

Nachtzorg kunt u aanvragen bij de wijkverpleging. De zorgcoördinator van de thuiszorginstelling kijkt dan samen met u hoeveel nachtzorg u nodig heeft en voor hoe lang. Als u uit het ziekenhuis komt, helpt de transferverpleegkundige bij het regelen van de nazorg die u nodig heeft. Nachtzorg hoort daar ook bij. Als u nachtzorg nodig heeft omdat u ernstig ziek bent en niet lang meer te leven heeft, heeft u een indicatie nodig van uw huisarts of medisch specialist. Hiermee kunt u bij een thuiszorgorganisatie palliatieve zorg aanvragen. Ook uw arts kan deze zorg aanvragen. Zorgorganisaties kunnen lichte nachtzorg geven of intensieve nachtzorg.

Lichte nachtzorg

Lichte nachtzorg is geschikt voor u als u ’s nachts af en toe hulp nodig heeft, bijvoorbeeld om op te staan en naar de wc te gaan. Als u hooguit drie keer per nacht hulp nodig heeft, heet dat nog lichte zorg. U kunt hiervoor hulp vragen van een zorgverlener die bij u thuis overnacht. Thuiszorgorganisaties kunnen ook slimme nachtzorg inzetten. U krijgt dan een apparaat en sensoren in huis, waarmee de thuiszorgorganisatie van een afstand kan zien of u hulp nodig heeft. Zo nodig komt er iemand naar u toe.

Intensieve nachtzorg

Bij intensieve nachtzorg of waaknachten blijft de zorgverlener de hele nacht wakker. Dat kan nodig zijn als u ernstig ziek bent en dag en nacht verpleging nodig heeft. Ook bij mensen met dementie die erg onrustig zijn of in paniek raken is soms intensieve nachtzorg nodig. Geeft u normaal gesproken deze zorg aan uw partner en wordt dit te zwaar voor u? Dan kunt u ook deze vorm van nachtzorg aanvragen.

Onplanbare nachtzorg

Bent u bang dat u ’s nachts ineens onwel wordt en zorg nodig heeft? Dit heet onplanbare nachtzorg. U heeft dan een personenalarm nodig. Dit is een alarmknop die u altijd bij u draagt. Als u op de knop drukt, komt er zo snel mogelijk een wijkverpleegkundige bij u langs. Natuurlijk kunt u in ernstige situaties ook 112 bellen.

Wie betaalt nachtzorg?

Of u de nachtzorg zelf moet betalen of vergoed krijgt, hangt af van de hoeveelheid zorg u die u nodig heeft en voor hoe lang u zorg nodig heeft. Heeft u voor korte tijd zorg nodig of gaat het om onplanbare zorg? Dan betaalt de zorgverzekering meestal de kosten. Als u voor langere tijd nachtzorg nodig heeft, betekent dat meestal dat u ook overdag continu zorg of toezicht nodig heeft. In dat geval kan deze zorg vergoed worden door de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Als u een zorgindicatie heeft vanuit de Wlz, Wmo of Zorgverzekeringswet, kunt u ook een Persoonsgebonden budget (Pgb) aanvragen. Daarmee kunt u zelf particuliere nachtzorg inkopen. Nachtzorg kost in veel gevallen 200 tot 300 euro per nacht. Als u geen zorgindicatie heeft, kunt u een deel daarvan misschien via de belastingaangifte terug krijgen.