Heeft u zorg nodig? Deze zorgverleners staan voor u klaar

Een groot aantal zorgverleners staat voor u klaar. Maar wie doet wat?

Woont u nog thuis en laat uw gezondheid u in de steek? U kunt hulp krijgen van allerlei professionals. Ze hebben allemaal een eigen specialiteit. Wij zetten de verschillen voor u op een rijtje.

Huisarts

Heeft u lichamelijke of psychische klachten? De huisarts is uw eerste aanspreekpunt. Hij of zij adviseert, onderzoekt en behandelt. Als het nodig is, verwijst de huisarts u door. Bijvoorbeeld naar een specialist. Zie ook: Palliatieve zorg thuis: deze professionals staan voor u klaar.

Praktijkondersteuner

In veel huisartsenpraktijken werken praktijkondersteuners. Zij hebben een eigen spreekuur. De praktijkondersteuner geeft zorg en informatie aan mensen met een chronische aandoening. Bijvoorbeeld diabetes of astma. Vaak is er een aparte praktijkondersteuner GGZ, voor psychische klachten.

Praktijkverpleegkundige ouderenzorg

Een praktijkverpleegkundige ouderenzorg is een gespecialiseerde praktijkondersteuner. Een groot deel van de patiënten van een huisarts zijn ouderen. De praktijkverpleegkundige ouderenzorg ondersteunt de huisarts bij het leveren van deze zorg en is hiervoor speciaal opgeleid. Deze praktijkondersteuner gaat bijvoorbeeld op huisbezoek bij ouderen en overlegt met andere zorgerleners, zoals een fysiotherapeut of specialist in het ziekenhuis.

Transferverpleegkundige

Komt u uit het ziekenhuis en moet u verder herstellen? Een transferverpleegkundige regelt de juiste nazorg. Dat kan thuiszorg zijn, of een tijdelijke opname in een zorginstelling. De transferverpleegkundige regelt ook machtigingen van zorgverzekeraars en de apparatuur en hulpmiddelen die nodig zijn. Zie ook: Eerstelijns verblijf na een ziekenhuisopname: hoe werkt dat?

Specialist ouderengeneeskunde

De verpleeghuisarts heeft een nieuwe naam: specialist ouderengeneeskunde. Deze arts is gespecialiseerd in ouderdomsziekten en chronische ziekten. Hij of zij komt ook bij u thuis, als dat nodig is. Dit gebeurt vaak na een verzoek van de huisarts of de wijkverpleegkundige. Zie ook: Eerstelijns verblijf na een ziekenhuisopname: hoe werkt dat?

De ergotherapeut

Heeft u moeite met het zelf aanleden, wassen of koken ? Een ergotherapeut kan samen met u bepalen waar de moeilijkheden liggen en wat uw mogelijkheden en beperkingen zijn. U krijgt handige tips en informatie en uitleg over hulpmiddelen. Een ergotherapeut kan ook advies geven over het aanpassen van uw woning, zodat u bijvoorbeeld veiliger naar het toilet kunt. Vanuit de basisverzekering heeft u recht op tien uur ergotherapie per jaar. De kosten voor ergotherapie vallen onder het verplichte eigen risico. U kunt zich ook aanvullend verzekeren voor meer ergotherapie. Uw huisarts kan u doorverwijzen naar een ergotherapeut, maar u kunt hem of haar ook zelf benaderen. Op de website van de beroepsvereniging vindt u meer informatie over wat een ergotherapeut voor u kan doen. Op deze website kunt u ook zoeken naar een ergotherapeut in uw buurt.

Thuishulp

Heeft u hulp nodig bij bijvoorbeeld het schoonhouden van uw huis of bij het wassen en strijken? Dan komt u misschien in aanmerking voor thuishulp. Bij uw gemeente kunt u navragen of u thuishulp kunt krijgen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Een medewerker van de gemeente nodigt u dan uit voor een gesprek, het zogenaamde keukentafelgesprek. Tijdens dit gesprek vertelt u wat u niet meer kunt, wat u nog wel kunt en welke hulp u denkt nodig te hebben. Na het gesprek bepaalt de gemeente of u thuishulp krijgt en zo ja hoe precies. Voor thuishulp betaalt u altijd een eigen bijdrage. De hoogte van dit bedrag hangt onder meer af van uw inkomen en uw vermogen.

Wijkverpleegkundige

Heeft u hulp nodig bij het opstaan en naar bed gaan, aankleden en/of douchen, naar het toilet gaan en uiterlijke verzorging ? Of gaat het om medische zorg zoals wondverzorging,het geven van injecties en het toedienen van medicijnen? Een wijkverpleegkundige komt hiervoor bij u thuis. Om hulp te krijgen van een wijkverpleegkundige, neemt u contact op met een thuiszorgorganisatie. Uw huisarts of de transferverpleegkundige van het ziekenhuis kunnen u vertellen welke thuiszorgorganisaties er in uw buurt zijn. Uw zorgverzekeraar vergoedt de thuiszorg waarvoor u in aanmerking komt. Voor deze zorg geldt geen eigen bijdrage en geen eigen risico. Ook het aanleggen van een infuus is een taak van de wijkverpleegkundige. Zie ook: Hoe regel ik wijkverpleging?

Palliatief verpleegkundige

Kunt u niet meer beter worden? Een palliatief verpleegkundige geeft u informatie over de mogelijkheden van verzorging in uw eigen huis. En ook over medicatie of lichamelijke klachten. De palliatief verpleegkundige werkt meestal samen met andere verpleegkundigen. Zie ook: Palliatieve zorg thuis: deze professionals staan voor u klaar.

Casemanager dementie

Heeft u alzheimer of een andere vorm van dementie? Dan heeft u recht op een casemanager dementie. De casemanager is meestal een wijkverpleegkundige, gespecialiseerd in dementie. Hij of zij geeft uitleg, praktische adviezen en emotionele steun. Ook aan mantelzorgers. Zie ook: Dit doet de casemanager dementie voor u

Mantelzorgmakelaar

Een mantelzorger moet veel regelen. Een mantelzorgmakelaar kan helpen bij taken die veel tijd en energie kosten. Bijvoorbeeld bij het aanvragen van een indicatie of een persoonsgebonden budget (pgb). En ook bij het invullen van formulieren, of het op orde krijgen van de administratie. Zie ook: Dit doet de mantelzorgmakelaar voor u.

Wmo-consulent

Wilt u thuishulp aanvragen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? De Wmo-consulent helpt daarbij. De Wmo-consulent werkt bij de gemeente. U krijgt een uitnodiging voor een gesprek, het zogenoemde keukentafelgesprek. Daarna zoekt de Wmo-consulent naar de beste oplossing. Zie ook: Handige tips voor het keukentafelgesprek.

Cliëntondersteuner

De cliëntondersteuner is gratis; de gemeente betaalt de kosten. Toch is de cliëntondersteuner onafhankelijk. Hij of zij komt op voor úw belangen. U kunt advies vragen over 24-uurs zorg thuis, of over opname in een verpleeghuis. De cliëntondersteuner kan ook meegaan naar het keukentafelgesprek met de Wmo-consulent. Zie ook: De cliëntondersteuner is er voor u.

Ouderenadviseur

Sommige gemeenten hebben een ouderenadviseur in dienst. U kunt er terecht met allerlei vragen: over wonen, zorg, welzijn en financiën. De ouderenadviseur weet ook welke activiteiten de gemeente organiseert voor ouderen.

Maatschappelijk werker

Voelt u zich eenzaam? Heeft u vragen over regelingen? Een maatschappelijk werker – of sociaal werker – kan helpen. Vaak werkt hij of zij in een sociaal wijkteam. Het spreekuur is gratis.

Vrijwilligers

Vrijwilligers kunnen een uitkomst zijn. Bijvoorbeeld om u te begeleiden naar de het ziekenhuis, uw hond uit te laten of om u te helpen in de tuin of met uw administratie. Vraag bij uw gemeente welke vrijwilligersorganisaties er actief zijn. Ga niet blindelings met iemand in zee, maar spreek eerst een keer af in bijvoorbeeld het wijkcentrum of bij de bibliotheek om te kijken of het klikt.

Particuliere zorg

Particuliere zorgbureaus bieden veel soorten diensten aan. Studenten kunnen u gezelschap houden, u kunt hulp krijgen bij doen van uw boodschappen of een zorg-au pair inhuren, die 24 uur dag voor u kan zorgen. Wees wel voorzichtig met wie u in huis haalt. Vraag eerst aan vrienden of zij een betrouwbaar bureau kunnen aanbevelen.