Het Wmo-loket, wat is dat?

Uw gemeente heeft een Wmo-loket. Daar kunt u een aanvraag doen voor hulp via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Hoe ziet zo’n loket eruit? Dat is in iedere gemeente anders.

Woont u thuis en heeft u hulp nodig? Voor veel dingen kunt u een beroep doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning. Denk aan hulp bij het huishouden, aanpassingen in de woning of aangepast vervoer. Uw gemeente voert de wet uit. Een aanvraag dient u in bij het Wmo-loket. Maar wat is dat eigenlijk?

De Wmo

Uw gemeente voert de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) uit. Redt u het niet meer in huis? Of vereenzaamt u omdat u de deur niet meer uitkomt?  De Wmo is er voor mensen die hulp nodig hebben om thuis te kunnen blijven wonen. En de Wmo is ook bedoeld voor mensen die niet meer zelfstandig kunnen deelnemen aan de samenleving.

Geen echt loket

Het Wmo-loket is zelden een echt loket waar iemand zit te wachten tot u een vraag komt stellen. Iedere gemeente regelt het op een andere manier. Soms is er een spreekuur op vaste tijden in de week. Het kan ook zijn dat u een afspraak moet maken. Er zijn gemeenten waar dat telefonisch kan. In andere gemeenten moet u een formulier invullen op de website, of een e-mail sturen. Dan wordt u gebeld door een medewerker. Zie ook: Handige tips voor ‘het keukentafelgesprek’.

Verschillende namen

Het Wmo-loket heeft allerlei namen. Soms heet het alleen ‘Loket’, of zit de naam van de gemeente erin. Ook ‘Afdeling Welzijn’ komt voor, of ‘Dit doet de gemeente voor mij’. Hier vindt u een overzicht van alle WMO-loketten. Als u het algemene nummer belt van de gemeente, kunnen ze u verder helpen. Ook uw huisarts kan u de juiste weg wijzen.

Wat doet het Wmo-loket voor u?

U kunt een aanvraag indienen voor allerlei hulp en ondersteuning. Er zijn algemene voorzieningen, die zijn bedoeld voor iedereen. Denk aan een boodschappendienst of maaltijdverzorging (tafeltje-dek-je). Er zijn ook maatwerkvoorzieningen. Die zijn speciaal afgestemd op wat u nodig heeft. Dit kan gaan om dagbesteding, een vervoersvoorziening zoals Vervoer op Maat of hulp bij het huishouden. Zie ook: Hoe regel ik huishoudelijke hulp via de gemeente? Ook een aanpassing in uw woning is een maatvoorziening.

Wat doet het Wmo-loket niet?

Verpleging en verzorging thuis vallen niet onder de Wmo. Voor deze zorg kunt u (via uw huisarts) terecht bij de wijkverpleegkundige. Hulpmiddelen voor tijdelijk gebruik regelt u met de thuiszorgwinkel, of met uw zorgverzekeraar. Het kan gaan om bijvoorbeeld krukken, een rollator of een douchestoel.