Hoe regel ik 24-uurszorg thuis?

Voor mensen die voortdurend (intensieve) zorg nodig hebben, is de Wet langdurige zorg (Wlz) in het leven geroepen. Denk aan chronische zieken, kwetsbare ouderen en mensen met een ernstige geestelijke, lichamelijke beperking of aandoening. Via de Wet langdurige zorg krijgt u intensieve 24-uurszorg.

Wlz-zorg

Als het thuis echt niet meer gaat, kunt u dat met uw huisarts of de wijkverpleegkundige bespreken. Eén van beiden kan dan 24-uurszorg aanvragen en in principe is dat een opname in een verpleeghuis. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) geeft daarna de zogenaamde indicatie af. In die indicatie staat precies hoeveel hulp en zorg er nodig is. Heeft u permanent toezicht nodig? De indicaties voor ouderen in een verpleeghuis worden uitgedrukt in VV’s: Verpleging en Verzorging. Zo bestaat er een indicatie ‘VV Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging’. En een indicatie ‘VV Beschermd wonen met intensieve dementiezorg’. 

Ik heb een indicatie voor zorg vanuit de Wlz

Is uw aanvraag door het CIZ goedgekeurd en heeft u een indicatie gekregen voor langdurige zorg? Dan stelt het CIZ een zogenaamd zorgprofiel vast, waarin staat op welke zorg u recht heeft. Langdurige zorg vanuit de Wlz kan op twee manieren geleverd worden: in een zorginstelling of bij u thuis.

Kan ik toch thuis blijven wonen?

24-uurs zorg krijgt u in principe in een verpleeghuis. Wilt u liever thuis blijven wonen? Dat kan. U kunt Wlz-zorg ook thuis ontvangen, maar alleen als de kosten niet hoger zijn dan bij verblijf in een instelling. En bovendien moet de zorg thuis 'verantwoord' en 'doelmatig' zijn. Uiteindelijk bepaalt het zorgkantoor of zorg thuis haalbaar is. Een zorgkantoor is de uitvoerder van de Wlz zorg namens de zorgverzekeraars. In iedere regio in Nederland staat een zorgkantoor, er zijn in totaal 31 zorgkantoren. Wat is een zorgkantoor bij u in de buurt?

Volledig Pakket Thuis (VPT)

zorg thuis

Het Volledig Pakket Thuis wordt verzorgd door een zorginstelling in uw buurt. Uw zorgverzekeraar betaalt deze 24-uurszorg in uw eigen huis. U maakt er gebruik van als u in uw eigen huis blijft wonen. Terwijl u wel een indicatie heeft voor opname in een verpleeghuis. VPT is geregeld in de Zorgverzekeringswet. Het pakket bevat onder meer persoonlijke verzorging, verpleging, huishoudelijke hulp, vervoer en begeleiding naar arts en ziekenhuis, een alarmeringssysteem en maaltijden. U betaalt een eigen bijdrage die lager is dan bij opname in een verpleeghuis, omdat u de huur of hypotheek van uw eigen woning en andere vaste lasten, zelf blijft betalen.

Modulair Pakket Thuis (MPT)

Een variant op het Volledig Pakket Thuis, is het Modulair Pakket Thuis (MPT). Het verschil is, dat niet één zorginstelling alle benodigde zorg en ondersteuning levert, maar dat u hulp krijgt van verschillende zorgaanbieders. De afspraken worden beschreven in het zorgplan. U krijgt de zorg waarvoor u een Wlz-indicatie heeft, behalve de maaltijden. De huur of de hypotheek van uw woning en andere vaste lasten, moet u zelf blijven betalen. Het is mogelijk om de zorg zelf in te kopen met een persoonsgebonden budget (pgb). Alles over het persoonsgebonden budget (pgb).

Hoogte van de eigen bijdrage

Uw zorgverzekeraar regelt en betaalt de zorg vanuit de Wlz. U betaalt zelf een eigen bijdrage. Heeft u een Wlz-indicatie voor zorg met verblijf? Dan betaalt u een eigen bijdrage als u 18 jaar of ouder bent. Ook als u ervoor kiest om de zorg thuis te ontvangen. Er zijn twee soorten bijdragen. De eerste vier maanden betaalt u meestal een lage eigen bijdrage. Daarna hangt het van uw persoonlijke omstandigheden af of u een lage of hoge bijdrage gaat betalen. Dit is onder andere afhankelijk van uw inkomen, vermogen, leeftijd en gezinssamenstelling. Blijft u thuis wonen? Dan betaalt u bijvoorbeeld ook een lage eigen bijdrage, omdat u dan de kosten van uw eigen huis nog heeft.

Hoogte eigen bijdrage zelf berekenen

Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent uw eigen bijdrage. U kunt ook zelf ook berekenen hoe hoog uw eigen bijdrage is met de rekenhulp op de website van het CAK. Dit bedrag kan wel afwijken van het bedrag dat u uiteindelijk moet betalen. De berekening geeft namelijk alleen een globale indicatie. U betaalt de eigen bijdrage vanaf het moment dat u naar de instelling gaat. Of vanaf het moment dat u de zorg thuis ontvangt.  U ontvangt maandelijks een rekening met het bedrag dat u moet betalen. Als u vragen heeft over de eigen bijdrage van de Wlz kunt u contact opnemen met het CAK, telefoon: 0800 - 0087.