Hoe regel ik begeleiding via de gemeente?

Woont u nog zelfstandig, maar zou u wel wat extra hulp kunnen gebruiken? Bijvoorbeeld om uw administratie op orde te houden? Dan is het een goed idee om bij de gemeente begeleiding aan te vragen.

Een persoonlijke begeleider of coach valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze wet zorgt ervoor dat iedereen zo lang mogelijk een eigen leven kan blijven leiden. Om u daarbij te helpen, kunt u vanuit deze wet ondersteuning krijgen. Het is wel de bedoeling dat u eerst kijkt of u uw probleem zelf kunt oplossen, voordat u bij de gemeente om hulp vraagt. Misschien is er in uw omgeving iemand die u kan helpen, of kunt u op een andere manier aan wat extra steun komen? Voor begeleiding vanuit de Wmo betaalt u een vaste bijdrage van 19 euro per maand.

Waarbij kan een persoonlijk begeleider of coach mij helpen?

persoonlijk begeleider

Hij of zij kan u bijvoorbeeld helpen bij:

Hulp bij uw administratie, post en financiën

Hulp bij boodschappen doen

Hulp om de dag in te delen en dingen te ondernemen

Contact zoeken met mensen in de omgeving

Het onderzoek

De gemeente onderzoekt of u inderdaad individuele begeleiding nodig heeft. Hoe gaat dat in zijn werk? Vaak komt er iemand van de gemeente bij u thuis, ‘aan de keukentafel’ om over de problemen te praten. Maar soms gaat zo’n gesprek telefonisch, of moet u zelf naar het gemeentehuis komen. Het is belangrijk dat u zich goed op het gesprek voorbereidt. En dat u niet alleen naar dit gesprek gaat. Vraag iemand mee die goed op de hoogte is van uw situatie. Handige tips voor 'het keukentafelgesprek'.

Waarover gaat het keukentafelgesprek?

De ambtenaar praat over veel zaken. Zoals: Wat mankeert u? Wat is uw inkomen? Hoe ziet uw dag eruit? Verder wil hij of zij weten of u al zorg en ondersteuning krijgt vanuit andere wetten, bijvoorbeeld vanuit de Zorgverzekeringswet. Blijkt uit het onderzoek dat begeleiding hard nodig is? Dan is de gemeente vanuit de Wmo verplicht om ondersteuning te bieden.

En na het gesprek'?

Vraag aan het einde van het gesprek om een verslag. De gemeente stuurt dit verslag na een paar dagen, maar uiterlijk binnen zes weken, naar u toe. Hierin staat wat er met u is besproken en welke afspraken er zijn gemaakt. U moet dit verslag ondertekenen. Alleen als u het ermee eens bent, natuurlijk. Bent u het niet eens met de inhoud? Teken dan alleen voor ‘gezien’. Of vraag of u later mag tekenen. Als uw bezwaren niet worden weggenomen, kunt u binnen zes weken bij de gemeente een klacht indienen. Informeer bij het Wmo-loket in uw gemeente hoe u dat moet doen en vraag voor de zekerheid ook of die zes weken kloppen!

Begeleiding aanvragen

Ook als de gemeente haar toestemming heeft gegeven, dan moet u nog steeds zelf die individuele hulp aanvragen. Schriftelijk, bij de gemeente. Hoe? Iedere gemeente heeft hier weer eigen manieren voor. Informeer hiernaar bij de afdeling Welzijn of het Wmo-loket.