Hoe regel ik de opname in het verpleeghuis?

In een verpleeghuis wonen mensen die ernstig ziek zijn. Zij krijgen er de intensieve verzorging die zij thuis niet (meer) kunnen krijgen.

Een verpleeghuis is bedoeld voor intensieve zorg of zware medische behandelingen. Dementie-patiënten bijvoorbeeld, zijn voor zorg aangewezen op het verpleeghuis, als thuiswonen niet meer lukt. Maar een tijdelijk verblijf is mogelijk, bijvoorbeeld bij herstel na een ongeluk of tijdens de vakantie van uw mantelzorger.

Hoe regelt u de opname in het verpleeghuis?

Als het thuis echt niet meer gaat, kunt u dat met uw huisarts of de wijkverpleegkundige bespreken. Eén van beiden kan dan een opname in het verpleeghuis aanvragen. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) geeft daarna de indicatie af. In die indicatie staat precies hoeveel hulp en zorg er nodig is. De indicaties voor ouderen in een verpleeghuis worden uitgedrukt in VV’s: Verpleging en Verzorging. Zo bestaat er een indicatie ‘VV Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging’. En een indicatie ‘VV Beschermd wonen met intensieve dementiezorg’. 

Een verpleeghuis dat bij mij past

verpleeghuis

Hoe vindt u een verpleeghuis dat bij u past? Verzamel folders en bekijk websites. Die geven een indruk van wat een zorggroep of verpleeghuis belangrijk vindt. Maar net zo nuttig is het, om naar ervaringen van vrienden en bekenden te vragen.

Op de website van Zorgkaart Nederland,  www.zorgkaartnederland.nl, delen patiënten en familieleden hun ervaringen. Alle verpleeghuizen van Nederland staan erop vermeld, ook die bij u in de buurt. Een andere website boordevol informatie is www.kiesbeter.nl. Heeft u eenmaal een voorlopige keus gemaakt? Ga er dan een keer kijken en praten!

Lange wachtlijst

De maximale wachttijd bij zorgverzekeraars en zorgaanbieders is officieel zes weken. Maar in de praktijk blijkt dat meestal niet haalbaar. Ouderen met dementie of ernstige fysieke beperkingen staan vaak maandenlang op de wachtlijst. Daarom kunt u beter niet te lang wachten met het zoeken naar een geschikt verpleeghuis! Verpleeghuizen met een goede naam hebben vaak de langste wachttijd. Wat ook altijd nog kan: eerst ergens anders beginnen en later de overstap regelen naar het verpleeghuis van uw keuze.

Zoek in de buurt!

Het is niet handig als mensen uren moet reizen om u op te zoeken. Kies dus het liefst een verpleeghuis bij uw mantelzorgers en/of familie in de buurt. Zij kunnen dan vaker even naar binnen lopen en een oogje in het zeil houden. En de kans dat er vaker oude bekenden op bezoek komen, is ook groter.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de toegekende zorg, kunt u een bezwaarschrift indienen. Hoe? Dat kunt u lezen in op de website van het CIZ.