Hoe regel ik een vergoeding voor hulpmiddelen?

Soms heeft u een hulpmiddel nodig. Bijvoorbeeld omdat u revalideert of herstelt van een operatie. Of omdat u verpleging aan huis krijgt. Vaak kunt u zo’n hulpmiddel gratis lenen, of tegen een kleine vergoeding. Hoe regelt u dat? En wat moet u doen als u een hulpmiddel langere tijd nodig heeft? We zetten de mogelijkheden op een rij.

Hulpmiddelen via de basisverzekering

Een hulpmiddel kan van alles zijn. Van douchestoel tot rollator, van een loep om beter op het beeldscherm van de computer te kunnen kijken, tot een bordverhoger om makkelijker te eten. Voor veel tijdelijke hulpmiddelen (korter dan 26 weken) krijgt u een vergoeding uit de basisverzekering. Vaak betaalt u een eigen bijdrage. Dat kan een bepaald percentage zijn, of een bijdrage via het eigen risico. In iedere gemeente is een leverancier van hulpmiddelen. Ze hebben namen als Hulpmiddelencentrum en Thuiszorgwinkel. Let op: informeer bij uw verzekeraar of er een contract is met de leverancier. Is dat niet zo? Dan krijgt u meestal minder vergoed. Sommige hulpmiddelen voor tijdelijk gebruik – zoals krukken of een rollator – zitten niet in de basisverzekering. U kunt ze zelf kopen of huren. Kunt u dit niet zelf betalen? Dan komt u misschien in aanmerking voor bijzondere bijstand. Vraag hiernaar bij uw gemeente.

Hulpmiddelen via de aanvullende verzekering

Veel zorgverzekeringen vergoeden bepaalde hulpmiddelen uit de aanvullende verzekering. Dan geldt soms ook voor hulpmiddelen die u langer dan 26 weken nodig heeft. Denk aan een bed, een aangepaste stoel of een parkinson-rollator. Of ze geven korting als u het hulpmiddel zelf koopt. Informeer bij uw eigen verzekeraar naar de mogelijkheden en de voorwaarden.

Hulpmiddelen via de gemeente

Heeft u langdurig hulpmiddelen nodig (langer dan 26 weken) om zelfstandig te kunnen blijven wonen? Dan kunt u een aanvraag indienen bij uw gemeente. U doet dan een beroep op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het gaat bijvoorbeeld om een traplift, een verhoogd toilet, driewielfiets of een rolstoel. De gemeente vraagt een eigen bijdrage, zie de website van het CAK. U ontvangt elke maand een factuur van het CAK. Uw eigen bijdrage is nooit hoger van 19 euro per maand. Op de hulpmiddelenwijzer van Vilans staan honderden hulpmiddelen. Ze worden uitgebreid beschreven.  Bij ieder hulpmiddel staat een goede uitleg, plus een overzicht van de kosten en vergoedingen.