Hoe regel ik een Wmo-vervoerspas?

Als u door uw handicap geen gebruik meer kunt maken van het openbaar vervoer, kunt u bij de gemeente een vervoersvoorziening aanvragen.

Bent u gehandicapt of psychisch niet in staat om met het openbaar vervoer te reizen? Als u niet meer zelfstandig kunt reizen, kunt u aanvullend openbaar vervoer aanvragen bij het Wmo-loket van uw gemeente. Nadat uw aanvraag positief is beoordeeld, ontvangt u een Wmo-vervoerspas.

Medische indicatie

Bent u 75 jaar of ouder? Dan kunt u in de meeste gemeenten zonder medische indicatie een vervoerspas aanvragen. Bent u jonger dan 75 jaar? Dan heeft u een medische indicatie nodig voor een vervoerspas. Dit wordt in het gesprek met de Wmo-consulent bepaald. Lees meer in het artikel Handige tips voor 'het keukentafelgesprek'.

Wmo-vervoerspas

openbaar vervoer, gehandicapte, wmo

Met de vervoerspas kunt u gebruik maken van het collectieve Wmo-vervoer in uw gemeente. Dit is in iedere gemeente anders geregeld, dus informeer vooral op het gemeentehuis hoe uw gemeente dit aanpakt. De vervoerspas is gratis, u betaalt echter wel reiskosten als u een rit maakt met het aanvullende openbaar vervoer. U betaalt voor elke rit een vast opstaptarief - bijvoorbeeld 1 euro per rit - en daarnaast een bedrag per kilometer. Die bedragen verschillen per gemeente.. De vervoersvoorziening geldt alleen voor lokaal vervoer. Veel gemeentes hanteren een grens van 15 of 25 kilometer, of vijf zones in het openbaar vervoer.

Collectief Wmo-vervoer

Collectief vervoer betekent bijvoorbeeld dat u samen met andere passagiers met een busje, belbus, taxi of rolstoeltaxi reist. Als u buiten de gemeentegrenzen met aangepast vervoer wilt reizen, voor bijvoorbeeld familiebezoek, theaterbezoek of om sportwedstrijden te bezoeken, wordt het vervoer geregeld door Valys. Ook bij Valys kunt u een speciale vervoerspas aanvragen.

Aanvragen Wmo-vervoerspas

De gemeente voert de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) uit. Iedere gemeente doet dat op haar eigen manier. Wilt u een vervoerspas aanvragen, vraag dan eerst een gesprek aan met een Wmo-consulent. Het is goed om iemand mee te nemen naar dat gesprek. Iemand die u vertrouwt en uw situatie goed kent. Bijvoorbeeld een goede kennis, familielid of mantelzorger.