Hoe regel ik huishoudelijke hulp via de gemeente?

Zoekt u iemand die uw huis kan schoonmaken, de bedden opmaken, de ramen zemen of de was doen?

Hulp in huis vraagt u aan bij de gemeente. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), waar de huishoudelijke hulp onder valt. Voor een huishoudelijke hulp vanuit de Wmo betaalt u een vaste bijdrage van 19 euro per maand.

Het onderzoek

De gemeente onderzoekt of u inderdaad hulp in huis nodig hebt. Binnen zes weken na uw aanvraag is het onderzoek afgerond en is duidelijk of u deze extra ondersteuning krijgt. Hoe gaat dat in zijn werk? Vaak komt er iemand van de gemeente bij u thuis, ‘aan de keukentafel’ om over de problemen te praten. Maar soms gaat zo’n gesprek telefonisch of moet u zelf naar het gemeentehuis komen. Het is belangrijk dat u zich goed op het gesprek voorbereidt. En dat u niet alleen naar dit gesprek gaat. Vraag iemand mee die goed op de hoogte is van uw situatie. Handige tips voor 'het keukentafelgesprek'.

Waarover gaat het gesprek?

De ambtenaar praat over veel zaken. Zoals: Wat mankeert u? Wat is uw inkomen? Zijn er naasten die mantelzorger zijn? Verder kijkt de gemeente welke zorg en ondersteuning u al krijgt, bijvoorbeeld vanuit de Zorgverzekeringswet. Blijkt uit het onderzoek dat huishoudelijke hulp inderdaad hard nodig is? Dan is de gemeente vanuit de Wmo verplicht om ondersteuning te bieden.

En na het gesprek?

Vraag aan het einde van het gesprek om een verslag. Dit verslag zal u na een paar dagen, maar uiterlijk binnen zes weken worden toegestuurd. Hierin staat wat er met u is besproken en welke afspraken er zijn gemaakt. U moet dit verslag ondertekenen. Alleen als u het ermee eens bent natuurlijk. Bent u het niet eens met de inhoud? Teken dan alleen voor ‘gezien’. Of vraag of u later mag tekenen. Als uw bezwaren niet worden weggenomen, kunt u binnen zes weken bij de gemeente een klacht indienen. Informeer bij het Wmo-loket in uw gemeente hoe u dat moet doen.

De huishoudelijke hulp schriftelijk aanvragen

Ook als de gemeente haar toestemming heeft gegeven, dan moet u nog steeds zelf de huishoudelijke hulp aanvragen. Schriftelijk, bij de gemeente. Hoe? Iedere gemeente heeft hier weer eigen manieren voor. Informeer hiernaar bij de afdeling Welzijn of het Wmo-loket.

Met spoed huishoudelijke hulp nodig?

Heeft u een afwijzing van de gemeente? Of zoekt u met spoed hulp in de huishouding? Dan kunt u beter particuliere hulp inschakelen. Particuliere bureaus kunnen vrijwel alles leveren wat u maar wilt op het terrein van de huishoudelijke hulp. Informeer naar betrouwbare organisaties uw huisarts of de gemeente. Hoe regel ik particuliere hulp of -zorg?