Hoe regel ik zorgverlof?

Bent u mantelzorger en heeft u een betaalde baan? Dan heeft u recht op zorgverlof. Maak er gebruik van!

Vaak nemen mantelzorgers veel hooi op hun vork. Zit u in zo’n situatie? Probeer dan uw werklast te verminderen. U kunt uw werkgever vragen om aangepaste werktijden. Misschien kunt u meer thuis werken, of overuren sparen voor onverwachte situaties. In veel gevallen kunt u aanspraak maken op zorgverlof.

Kortdurend zorgverlof

U kunt enkele dagen verlof opnemen als u iemand moet verzorgen in uw nabije omgeving. Bijvoorbeeld uw kind, een ouder, partner, kleinkind, broer of zus. Maar ook anderen die deel uit maken van uw huishouden, bijvoorbeeld een inwonende tante. De zieke hoeft niet bij u te wonen en het kan ook gaan om een buurvrouw, schoonouder of vriend. U moet in alle gevallen aantonen dat u de enige bent, die deze zorg kan geven.

Maximum aantal uren

U kunt meerdere keren per jaar kortdurend zorgverlof opnemen. Er is wel een maximum: twee keer het aantal uren dat u per week werkt, binnen een periode van twaalf maanden. Stel: u werkt 36 uur per week. Dan kunt u per jaar in totaal 72 uur kortdurend zorgverlof opnemen. Dat jaar gaat in vanaf de eerste verlofdag die u opneemt.

Aanvragen bij werkgever

zorgverlof

Kortdurend zorgverlof vraagt u aan bij uw werkgever. Die kan het verlof alleen weigeren als het bedrijf hierdoor in ernstige problemen komt. Als het zorgverlof is begonnen, mag uw werkgever dit niet meer stoppen. Wel mag hij u vragen waarom het verlof echt noodzakelijk is. Het kan ook zijn dat uw werkgever schriftelijke bewijzen wil zien. Denk aan een doktersrekening of een afspraakbevestiging voor een medisch onderzoek.

Komt u er samen niet uit? Raadpleeg dan personeelszaken of uw vakbond. U kunt eventueel rechtshulp inschakelen.

Doorbetaling

Tijdens het verlof betaalt uw werkgever in ieder geval 70 procent van uw salaris. Als dat minder is dan het minimumloon, moet hij het aanvullen. U bouwt tijdens het verlof gewoon vakantiedagen op.

Langdurend zorgverlof

Moet u langere tijd voor iemand zorgen in uw nabije omgeving? Dan kunt u langdurend zorgverlof aanvragen. Ook hiervoor geldt dat de zieke niet in uw huis hoeft te wonen. U moet wel de enige zijn die deze zorg kan geven.

Maximum aantal uren

Per twaalf maanden kunt u een maximum aantal uren opnemen: zes keer het aantal uren dat u per week werkt. Stel: u werkt 36 uur per week, dan mag u 216 uur verlof opnemen. U mag deze uren verdelen over maximaal achttien weken.

Aanvragen bij werkgever

U moet het langdurend zorgverlof schriftelijk aanvragen bij uw werkgever. Doe dat op tijd: minimaal twee weken voordat het verlof in gaat. Uw werkgever mag alleen weigeren als het bedrijf door uw verlof in grote problemen komt. Is het zorgverlof begonnen, dan mag uw werkgever dit niet meer stoppen. Wel mag hij achteraf – net als bij het kortdurend verlof - vragen naar een doktersrekening of een afspraakbevestiging voor een medisch onderzoek.

Doorbetaling

U krijgt het langdurend zorgverlof niet uitbetaald, tenzij dit in de cao anders is bepaald. U bouwt wel vakantiedagen op.

Zorgverlof in de cao

Verschillende werkgevers hebben aanvullende afspraken gemaakt over het zorgverlof. Dit is vastgelegd in de cao’s. Voorbeelden hiervan zijn gemeenten, provincies, NS, verzekerings- en bankwezen, dierhouderij, graanbewerkingsbedrijven, HISWA en de vleeswarenindustrie. De kans is groot dat in uw cao ook iets is geregeld. Veel informatie hierover staat op werkenmantelzorg.nl.