Hoe snel krijg ik antwoord op een Wmo-aanvraag?

Kunt u zonder hulp niet meer zelfstandig wonen? Dan kunt u hulp vragen aan de gemeente. Deze aanvraag kan veel tijd in beslag nemen. Soms duurt het wel tien weken voordat u de hulp krijgt. Lees hier met welke doorlooptijd u rekening moet houden.

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) is bedoeld voor mensen die hulp nodig hebben om te kunnen blijven meedoen aan de maatschappij. Zelfstandig wonen hoort daar ook bij. Vanuit de Wmo kunt u vergoedingen krijgen voor producten en diensten die u hierbij nodig heeft. Denk aan een boodschappenservice, zodat u zelf de deur niet meer uit hoeft. Of aan huishoudelijke hulp of een maaltijdservice. Ook een traplift en aanpassing van de badkamer vallen onder de Wmo.

Beleid van de gemeente

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de Wmo. Daarom werkt de Wmo niet overal hetzelfde. In sommige gemeenten dient u een Wmo-aanvraag in bij een speciaal Wmo-loket, in andere gemeenten bij het sociaal wijkteam. Op de website van uw gemeente leest u hoe u een Wmo-aanvraag kunt indienen.

Onderzoek binnen zes weken

Als u een Wmo-aanvraag heeft ingediend, doet de gemeente onderzoek naar uw persoonlijke situatie. Vaak komt er iemand van de gemeente bij u thuis, ‘aan de keukentafel’ om over de problemen te praten. U kunt iemand die goed op de hoogte is van uw situatie vragen om bij dit keukentafelgesprek aanwezig te zijn. Op basis hiervan bepaalt de gemeente of u hulp krijgt. Elke gemeente moet dit onderzoek binnen zes weken na uw Wmo-aanvraag uitvoeren.

Beslissing gemeente

Na het onderzoek krijgt u binnen tien werkdagen een gespreksverslag met een voorstel voor ondersteuning. Als u het hiermee eens bent, ondertekent u het voorstel en stuurt u het terug naar de gemeente. Dit geldt als de officiële Wmo-aanvraag. Hierna krijgt u binnen twee weken een brief van de gemeente. Daarin staat welke Wmo-ondersteuning u precies krijgt.

Heeft u haast?

Het kan dus zomaar tien weken duren voordat u weet waar u aan toe bent. Kunt u niet zo lang wachten? Dan kunt u het beste contact opnemen met het sociaal wijkteam of het Wmo-loket in uw gemeente en de situatie uitleggen. In sommige gemeenten werkt dat goed.

Aanvraag afgewezen?

Als de gemeente uw Wmo-aanvraag heeft afgewezen en u bent het hier niet mee eens, kunt u schriftelijk bezwaar maken. Schrijf daarvoor binnen zes weken nadat de gemeente de beslissing heeft genomen een brief. De gemeente moet binnen zes weken op uw bezwaar reageren. Als de gemeente uw bezwaar afwijst, kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Ook dit moet weer gebeuren binnen zes weken na het besluit van de gemeente op uw bezwaar.

Gemeente reageert te laat

De gemeente moet op tijd reageren op uw Wmo-aanvraag en op uw bezwaar. Soms heeft de gemeente meer tijd nodig, bijvoorbeeld omdat er extra informatie nodig is. Maar dan moet de gemeente u wel laten weten dat het wat langer gaat duren. Als u te lang op de gemeente moet wachten, kunt u de gemeente in gebreke stellen. Gebruik hiervoor het formulier ingebrekestelling. U kunt dit formulier printen, invullen en naar de gemeente sturen. Dan heeft de gemeente twee weken de tijd om alsnog een beslissing te nemen.