Hoe vindt u de weg naar digitale zorg?

Als u niet naar buiten kunt of wilt, is het handig als u zorg op afstand kunt krijgen. Dat kan via de telefoon, maar ook via internet. Digitale zorg wordt steeds gewoner en er is ook steeds meer mogelijk. Zo vindt u makkelijk uw weg.

Digitale zorg is een verzamelnaam voor zorg op afstand via de computer, tablet of smartphone. U weet misschien al hoe u digitaal contact met uw huisarts kunt krijgen, maar er kan veel meer. Welke vormen zijn er en hoe maakt u er gebruik van?

Digitaal contact

Digitaal contact met uw huisarts bestaat uit een e-consult waarbij u de huisarts of een verpleegkundige vragen stelt via een mailbericht. Dit doet u in een beveiligd zorgportaal. Dat is een website waarop u kunt inloggen met een code die u met de mail krijgt toegestuurd. De huisarts geeft u hiermee toegang tot het e-consult. De code werkt alleen voor dat consult. Wilt u later opnieuw contact met de huisarts, dan moet u een nieuw e-consult aanvragen.

Videoconsult

In een videoconsult kunt u de arts of een andere zorgverlener zien en spreken met een beeldbelverbinding. Een videoconsult is ook mogelijk met een fysiotherapeut, cardioloog of diëtist. Hoe dit werkt verschilt per zorgverlener of zorginstelling. U ontvangt bijvoorbeeld via de mail een weblink. Als u daarop klikt, gaat u naar een virtuele wachtkamer. Zodra u aan de beurt bent, nodigt de arts u uit in de virtuele spreekkamer en kunt u elkaar zien en spreken. Meer hierover leest u in de Digitale Zorggids.

De persoonlijke gezondheidsomgeving

U kunt ook zelf gezondheidsgegevens van verschillende zorgverleners verzamelen in een app of op een website. Denk aan gegevens van de apotheker, de huisarts of een zorgspecialist. Met een app of op een website maakt u zo eenvoudig voor uzelf een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) aan. U kunt er zelf meetgegevens in bijhouden, zoals bloeddruk, gewicht of hartslag. Via de PGO kunt u die delen met een arts. Het voordeel is dat u zelf overzicht houdt en zorgverleners makkelijk toegang hebben tot uw gegevens. U kunt kiezen uit verschillende website om een PGO te maken. Let erop dat een PGO een MedMij-label heeft. Dit is de standaard voor het veilig uitwisselen van gezondheidsgegevens tussen u en een zorgverlener. Veel PGO’s zijn nog in ontwikkeling en hebben nog geen MedMij-label. Kijk voor meer informatie in de Digitale Zorggids.

Telemonitoring

Staat u onder controle omdat u een chronische aandoening heeft, zoals hart- en vaatziekten, COPD, diabetes en astma? Moet bijvoorbeeld uw bloeddruk, hartslag of glucose regelmatig worden gemeten? Dat kan ook op afstand. Dit heet telemonitoring (‘tele’ is afstand en ‘monitoren’ betekent in de gaten houden). U krijgt meetapparatuur mee van de arts, die u thuis zelf kunt gebruiken. De waarden die de apparatuur meet, worden automatisch naar de arts gestuurd of u vult ze zelf in op een beveiligd zorgportaal. Blijkt uit de gegevens dat u een verhoogd risico loopt, dan krijgt de huisarts of specialist een signaal. De huisarts kan dan direct ingrijpen en contact met u opnemen.

Recepten aanvragen en ophalen

Herhaalrecepten kunt u in veel gevallen online aanvragen. Ook dat doet u in het beveiligde zorgportaal van de huisarts. De huisarts geeft het herhaalrecept door aan de apotheek. Daar kunt u het zelf ophalen of u kunt het laten bezorgen. Steeds meer apotheken bieden de service van een medilocker of medicijnkluisje aan. Dat is een automaat waar u de medicijnen zelf uit kunt halen. De apotheek mailt of sms’t dat de medicijnen voor u klaar staan. In de mail of sms staat een code die u invoert bij de automaat. Het kluisje gaat dan open en u kunt de medicijnen eruit pakken.