Huisdieren in het verpleeghuis

De hele Tweede Kamer was het er in 2017 mee eens: ouderen moeten hun huisdier mee kunnen nemen naar een zorginstelling. ‘Veel mensen knappen ervan op als ze hun huisdier bij zich hebben,’ vindt Kamerlid Femke Merel Arissen, die deze motie indiende. Onderzoek én praktijk geven haar gelijk.

Onderzoek in binnen- en buitenland toont aan dat huisdieren een positieve invloed hebben op de gezondheid en het welzijn van ouderen in een zorginstelling. Mensen voelen zich minder eenzaam en huisdieren zorgen voor plezier en afleiding. Door de verantwoording voor een huisdier blijft u actiever. Ook ontstaat er tussen de bewoners onderling meer contact. En voor iemand die moet verhuizen naar bijvoorbeeld een verpleeghuis, maakt de aanwezigheid van het huisdier die stap wat gemakkelijker. Het huisdier is vertrouwd en geeft houvast en een gevoel van veiligheid, warmte en gezelligheid.

Huiselijkheid

Op een gesloten afdeling voor mensen met dementie is onderzoek gedaan naar het effect van katten op de afdeling. Na vier maanden bleek dat de bewoners van de afdeling mét katten helderder waren dan de andere bewoners. De katten zorgden voor afleiding en zelfs voor plezier, terwijl ook de huiselijkheid op de afdeling toenam.

Contact

In een ander onderzoek keek men naar de invloed van een hond op de dagopvang. De ene groep kreeg bezoek van een vrijwilliger met een hond, in de andere groep las een vrijwilliger voor. Ook hier bleek de positieve invloed van een huisdier: de mensen van de ‘hondengroep’ leefden op, probeerden contact te maken met de hond, lachten meer en ook het onderlinge contact nam toe.

Kleinkinderen

Verschillende Nederlandse zorginstellingen hebben al ervaring met huisdieren opgedaan. Zo heeft Stichting Hervormd Centrum Pennemes met kerst een levende kerststal neergezet: een enorm succes bij zowel de bewoners als bij hun kinderen én kleinkinderen. Met Pasen kwamen er kippen, kuikens en een broedmachine en ook dat was een succes.

Knuffelen met de huiskat

Nog een bijzonder verhaal: de instelling Vredenburgh heeft een heuse huiskat. Het dier wordt rondgereden op de rollator, laat zich graag op kattensnoepjes trakteren en geeft als dank eindeloos kopjes. De kinderen van de nabijgelegen school komen regelmatig langs met cadeautjes voor de huiskat: Zo zorgt deze bijzondere kat ook nog eens voor meer contact met de omgeving.

Samen zorgen verbindt

In Engeland hebben sommige verpleeghuizen voor demente ouderen kippen. En ja, ook kippen ‘werken’. Omdat de bewoners gezamenlijk voor de kippen zorgen, wordt hun onderlinge verstandhouding beter. Daarnaast hebben de kippen een positieve invloed op de gezondheid van de bewoners en nemen depressies en gevoelens van eenzaamheid af.

Knuffelen met een robot

Zijn er dan helemaal geen nadelen aan het huisdier in de zorg? Ja, die zijn er wel. Want wat gebeurt er met mensen die allergisch zijn voor dieren? Gelukkig is ook daar een oplossing voor: de robot(zee)hond. Verrassend is dat buitenlands onderzoek inmiddels heeft aangetoond dat zo’n robot(zee)hond het gevoel van eenzaamheid van mensen met dementie net zo vermindert als de echte hond. Aaien en knuffelen - daar gaat het om! In Nederland hebben veel verpleeghuisbewoners al kennisgemaakt met de robot-zeehond Paro. En wat laat hier de praktijk zien? Ook robot Paro is een graag geziene gast waarmee iedereen graag knuffelt.