Hulp en zorg, wie betaalt dat?

Als een naaste steeds meer hulp nodig heeft, kan dat veel zorgen geven. Wat moet er allemaal geregeld worden? Het is fijn om te weten dat u steun kunt krijgen en u vaak een vergoeding voor hulp kunt krijgen. Dat kan zelfs met een eigen budget.

De overheid wil graag dat ouderen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Maar soms lukt dat alleen met veel extra hulp en zorg. Bijvoorbeeld als  zelf aankleden niet meer gaat of iemand (tijdelijk) verpleging nodig heeft. Afgezien van het regelwerk, vraagt u zich misschien af wie dat allemaal gaat betalen? In grote lijnen is het zo dat u voor medische zorg een beroep kunt doen op uw zorgverzekering en dat u voor niet-medische zorg kunt aankloppen bij de gemeente. Soms geldt een eigen bijdrage. Bepaalde voorzieningen moet u zelf betalen.  

Hulp bij de dagelijkse dingen

U kunt bij de gemeente aankloppen voor allerlei zaken die u helpen om een normaal dagelijks leven te kunnen leiden. Denk aan:
  • Huishoudelijke hulp
  • Hulpmiddelen, zoals een rolstoel of scootmobiel
  • Vervoer voor sociale contacten
  • Dagbesteding
  • Woningaanpassingen, zoals een traplift
  • Maaltijd- of boodschappenservice
  • Ondersteuning om de mantelzorger te ontlasten
Hulp die u van de gemeente krijgt, valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Uw gemeente draagt de kosten, maar mag een eigen bijdrage aan u vragen. Voorheen was die bijdrage afhankelijk van leeftijd en inkomen. De eigen bijdrage is voor iedereen gelijk, namelijk 19 euro per maand (2023). Op de website van het CAK kunt u een proefberekening maken.

Medische zorg

De basisverzekering dekt alle  standaard  ziektekosten zoals een bezoek aan de huisarts of het ziekenhuis. Uw zorgverzekeraar vergoedt ook verpleging en verzorging thuis (wijkverpleging). Daarnaast vallen bepaalde hulpmiddelen onder de basisverzekering, zoals een aangepast bed, elastische kousen en incontinentiemateriaal. Zorgverzekeraars vergoeden in bepaalde gevallen ook vervoer naar een ziekenhuis of behandelcentrum. Als iemand intensieve zorg nodig heeft, kunt u een vergoeding krijgen uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Hieronder valt bijvoorbeeld persoonlijke verzorging (zoals hulp bij douchen) en verpleging (zoals het toedienen van medicijnen). U heeft daarvoor wel een indicatie nodig. Uw zorgverzekeraar regelt en betaalt deze zorg. Maar let op: er geldt een eigen bijdrage. Op de website van het CAK kunt u een proefberekening maken.

Uw Persoonsgebonden budget

U kunt de hulp in natura krijgen, maar u kunt ook een persoonsgebonden budget aanvragen en zelf hulp inkopen. Hier leest u alles over het pgb.

Aftrek zorgkosten

Als u zorgkosten heeft, mag u bepaalde kosten aftrekken. Dat kunnen medicijnen zijn, maar bijvoorbeeld ook kosten voor hulpmiddelen. U mag soms ook de kosten aftrekken die u voor anderen maakt, bijvoorbeeld voor ouders die bij u in huis wonen en afhankelijk zijn van uw zorg. Op de website van de Belastingdienst leest u aan welke voorwaarden u moet voldoen.

Zelf betalen

  • Er zijn medische kosten die niet onder de basisverzekering vallen. Zo wordt fysiotherapie niet altijd vergoed. U kunt ervoor kiezen hiervoor een aanvullende verzekering af te sluiten. Twijfelt u over een vergoeding, vraag dit dan vooraf na bij uw zorgverzekeraar.
  • Eenvoudige hulpmiddelen als een rollator of looprek betaalt u zelf. Kunt u ze niet betalen, dan komt u misschien in aanmerking voor bijzondere bijstand. Hiervoor neemt u contact op met uw gemeente.

Wachtlijst?

Staat u op de wachtlijst voor een verpleeghuis? Let dan op de kosten van uw thuiszorg. Die kunnen ongemerkt oplopen. Hier leest u er meer over.