Hulp nodig? Dit kan de gemeente voor u doen

Heeft u ondersteuning of hulp nodig voor uzelf of voor degene voor wie u zorgt? Dan is de kans groot, dat de gemeente u verder kan helpen.

Uw gemeente voert de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) uit. Deze wet is bedoeld voor mensen die hulp nodig hebben bij het zelfstandig thuis wonen en het ontmoeten van anderen. Maar ook om mantelzorgers te ondersteunen en overbelasting te voorkomen.

De gemeente verleent nooit medische zorg. Voor medische hulp moet u bij de huisarts of de wijkverpleging zijn.

Deze professionals staan voor u klaar

Los van alles wat u nodig heeft, is het handig om te weten dat er vanuit de Wmo professionals zijn, die u kunnen bijstaan. U staat er niet alleen voor. Een goed voorbeeld hiervan is de cliëntondersteuner. De cliëntondersteuner is gratis. De gemeente betaalt de kosten. Hij of zij komt op voor úw belangen. De cliëntondersteuner kan bijvoorbeeld met u meegaan naar het keukentafelgesprek met de Wmo-ambtenaar.

Twee soorten ondersteuning

De Wmo kent twee soorten ondersteuning, ook wel voorzieningen genoemd. Een algemene voorziening is er voor iedereen. Voorbeelden zijn een koffieochtend in het buurthuis, de boodschappenbus, de maaltijdservice, of vervoer voor iedereen van 75 jaar en ouder. Daarnaast is er ook maatwerkvoorziening. Een maatwerkvoorziening is afgestemd op één persoon. Bijvoorbeeld een scootmobiel of begeleiding bij de administratie. Voor vragen over de Wmo kunt u terecht bij het Wmo-loket in uw gemeente.

Wat zijn maatwerkvoorzieningen?

 • Hulp in de huishouding; iemand die uw huis kan schoonmaken, de bedden opmaken, de ramen zemen of de was doen.
 • Een Wmo-vervoerspas; hiermee kunt u gebruik maken van het Wmo-vervoer in uw gemeente, zoals bijvoorbeeld een belbus. Met de Wmo-vervoerspas kunt u vervoer over langere afstanden regelen bij Valys.
 • Individuele begeleiding; de gemeente kan iemand regelen die u helpt bij uw administratie, uw boodschappen doet, structuur in uw dagen aanbrengt, of iemand die u helpt om  in contact te komen met anderen.
 • Een beschermde woonplek; De gemeente kan u helpen met het bieden van een beschermde woonplek. Dit is bedoeld voor begeleiding voor mensen met een psychiatrische diagnose.  
 • Dagbesteding op maat; u kunt in aanmerking komen voor dagopvang. Bij dagopvang brengen mensen de dag op een actieve manier door. Vaak gebeurt dit in een zorginstelling in de buurt, maar soms ook in een wijkcentrum of op een zorgboerderij.
 • Aanpassingen aan de woning; u kunt een vergoeding krijgen voor een traplift of een verhoogd toilet.
 • Een rolstoel of scootmobiel; u kunt via de Wmo één van deze hulpmiddelen krijgen als u deze voor langere tijd nodig heeft. Voor hulpmiddelen voor tijdelijk gebruik kunt u contact opnemen met de thuiszorgwinkel, het thuiszorguitleenmagazijn of uw zorgverzekeraar.
 • Respijtzorg; u kunt ondersteuning krijgen van beroepskrachten en vrijwilligers. Zij kunnen de zorg tijdelijk overnemen om u als mantelzorger een adempauze te geven. Dat heet 'respijtzorg'. Het kan gaan om opvang buitenshuis, zoals dagopvang of een verblijf in een zorghotel of logeerhuis. Of opvang in eigen huis, als degene voor wie u zorgt, graag in zijn of haar vertrouwde omgeving blijft.
 • Ondersteuning van mantelzorgers; u heeft als mantelzorger misschien het gevoel dat u er alleen voor staat. Toch is dat niet zo. Er zijn professionals die u kunnen ondersteunen, de gemeente is verplicht om u bij te staan.

Hoe regelt u zo'n maatwerkvoorziening?

De gemeente onderzoekt welke ondersteuning u nodig heeft. Hoe gaat dat in zijn werk? Vaak komt er iemand van de gemeente bij u thuis, 'aan de keukentafel' om over de problemen te praten. Soms gaat zo'n gesprek telefonisch, of moet u zelf naar het gemeentehuis komen. Het is belangrijk dat u zich goed op het gesprek voorbereidt. En dat u niet alleen naar dit gesprek gaat. Vraag iemand mee die goed op de hoogte is van uw situatie.

Voor ondersteuning vanuit de Wmo voor maatwerkvoorzieningen betaalt u een vaste bijdrage van 19 euro per maand. Let op: in sommige gemeenten geldt huishoudelijke hulp niet als een maatwerkvoorziening, maar als een algemene voorziening (zie hieronder).

Algemene voorzieningen

Een algemene voorziening is vrij toegankelijk. Als u wilt, kunt u er gebruik van maken. De gemeente vraagt vermoedelijk wel een bijdrage voor het gebruik van deze voorzieningen.

Niet iedere gemeente heeft dezelfde diensten in de aanbieding. Informeer bij het Wmo-loket of de afdeling welzijn, wat uw gemeente voor u kan betekenen. Voorbeelden van algemene voorzieningen zijn:

 • Een boodschappendienst;
 • Klussenhulp;
 • Een algemene ontmoetingsruimte;
 • Maaltijdverzorging (ook wel warme maaltijdvoorziening of tafeltje-dekje genoemd);
 • Buurthuizen;
 • Algemene vervoersvoorzieningen, zoals een buurtbus.

Vanaf 2020 vallen ook de algemene voorzieningen onder het abonnementstarief van 19 euro per maand.

Gehandicaptenparkeerkaart aanvragen

Heeft u een handicap? Zit u in een rolstoel? Kunt u niet verder lopen dan 100 meter zonder stok of krukken? En duurt dat al meer dan een half jaar? Dan kunt u een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen. Voor uzelf als automobilist, of als passagier. Een keuringsarts bepaalt of u voldoet aan de voorwaarden. Een gehandicaptenparkeerkaart is géén Wmo-voorziening. De gemeenten bepalen zelf de hoogte van de kosten en ook kan de gemeente kosten in rekening brengen voor de medische keuring.

Hulpmiddelen aanvragen

Soms heeft u een zogenaamd hulpmiddel nodig. Bijvoorbeeld omdat u herstelt van een operatie. Of omdat u verpleging aan huis krijgt. Voorbeelden van zulke hulpmiddelen zijn: een traplift, een verhoogd toilet, een douchestoel, een rollator. Heeft u langdurig hulpmiddelen nodig (langer dan 26 weken) om zelfstandig te kunnen blijven wonen? Dan kunt u een aanvraag indienen bij uw gemeente. U doet dan een beroep op de Wmo. Voor hulpmiddelen die u korter nodig heeft, kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar.