Ik kom niet in aanmerking voor hulp vanuit de gemeente. Wat nu?

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is bedoeld voor mensen die thuis wonen en hulp nodig hebben. De gemeente voert de wet uit. Als u hulp aanvraagt, beslist een ambtenaar of u voor de Wmo in aanmerking komt. Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met dat besluit. Wat kunt u dan doen?

Er zijn Wmo-voorzieningen die voor iedereen zijn. Denk aan vervoer voor ouderen, of aan een maaltijdservice. Er zijn ook maatwerkvoorzieningen. Voor alle voorzieningen moet u een aanvraag indienen bij de gemeente. Een ambtenaar van de gemeente onderzoekt of u inderdaad hulp nodig heeft. Dat gebeurt tijdens een gesprek. Telefonisch, bij de gemeente of bij u thuis. Dit heet ‘het keukentafelgesprek’. U krijgt een verslag van dit gesprek. Bent u het niet eens met wat er in het verslag staat? Dan kunt u een paar dingen doen.

Opnieuw praten met de gemeente

Teken het verslag van de gemeente alleen voor ‘gezien’, en niet voor ‘akkoord’. Of vraag of u het verslag later mag tekenen. Maak opnieuw een afspraak met de ambtenaar om uw situatie te bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand. Soms kan het verslag worden aangepast.

Advies van een cliëntondersteuner

Heeft u behoefte aan advies voordat u weer met de gemeente gaat praten? Dan is een cliëntondersteuner iets voor u. De hulp van een cliëntondersteuner is gratis en onafhankelijk. De cliëntondersteuner kan bijvoorbeeld meegaan naar het gesprek met de ambtenaar. Informeer hiernaar bij uw gemeente en kijk ook eens op de website van het adviespunt zorgbelang. U kunt op deze website terecht voor informatie, advies en ondersteuning. Het adviespunt is gratis en onafhankelijk.

Advies van een ouderenadviseur

Soms heeft een gemeente een ouderenadviseur in dienst. Dit is een getrainde vrijwilliger die bij ouderen thuiskomt. U kunt er terecht met allerlei vragen. De ouderenadviseur weet waar u recht op heeft en kan ook meegaan naar het keukentafelgesprek. Informeer bij uw eigen gemeente naar de mogelijkheden.

Bezwaar aantekenen

Als u het oneens blijft met de gemeente, kunt u een bezwaarschrift indienen. U moet dat binnen zes weken na de beslissing doen. Dit bezwaar is gratis. De gemeente zal het besluit opnieuw overwegen. Binnen zes weken krijgt u een reactie. Soms wordt deze termijn verlengd met nog eens zes weken. Bent u het nog steeds niet eens met het besluit? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Vaak moet u dan wel de griffierechten betalen. 

Mantelzorg regelen

Levert het bezwaar niets op? Dan moet u zelf zorg regelen. Misschien kunt u een beroep doen op uw familie. Zij kunnen u helpen met diverse klusjes. Het is belangrijk om hier goed over na te denken. Praat er ook over met uw kinderen. Vindt u het lastig om zo’n gesprek te voeren? Bij MantelZorgNL kunt u een gratis hulpmiddel hiervoor bestellen. u geen kinderen, of wonen ze niet in de buurt? Denk dan eens aan uw vrienden, of buren.

Vrijwilligers inschakelen

Vraagt u liever geen hulp aan familie, vrienden of buren? In bijna elke gemeente zijn vrijwilligers actief. Hun diensten zijn meestal gratis, of zeer voordelig. Denk aan hulp bij de administratie, boodschappen doen of kleine klusjes in huis. Nieuw is de opkomst van zorgcoöperaties. Dit is een vorm van burenhulp.

Particuliere hulp inhuren

Op de website www.nationalehulpgids.nl kunt u een hulpvraag plaatsen. Hierop reageren meestal kleine zelfstandigen. Ze vragen een prijs per uur, meestal in overleg. Het plaatsen van de vraag is gratis. Er zijn ook particuliere bureaus waar u terecht kunt. Ze hebben voor bijna alles een oplossing.