Ik kom niet in aanmerking voor wijkverpleging. Wat nu?

U heeft wijkverpleging aangevraagd, maar u komt er niet voor in aanmerking. Gelukkig zijn er andere oplossingen. Welke vorm van zorg bij u past, hangt af van uw situatie.

Thuiszorg in de vorm van wijkverpleging valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Het gaat om verpleging en verzorging die u thuis krijgt. Denk aan wondverzorging en het toedienen van medicijnen. Wijkverpleging zit in het basispakket van de zorgverzekering. Iedereen betaalt hiervoor, via de maandelijkse premie aan de zorgverzekeraar. Voor wijkverpleging geldt géén eigen risico en géén eigen bijdrage. De wijkverpleegkundige beoordeelt of u deze zorg daadwerkelijk nodig heeft. Hij of zij kan dus ook besluiten dat u niet in aanmerking komt voor wijkverpleging. Of dat u minder uren zorg krijgt dan u wilt. Bent u het daar niet mee eens? Dan kunt u een paar dingen doen.

Praten met de (huis)arts

Voor wijkverpleging heeft u geen verwijzing nodig van de huisarts. Maar hij of zij kan wel bemiddelen. Uw huisarts is waarschijnlijk goed op de hoogte van uw gezondheid.

Klagen bij de zorgaanbieder

Levert de bemiddeling door de (huis)arts niets op? U kunt een klacht indienen bij de zorgaanbieder waar de verpleegkundige in dienst is. De eerste stap van de procedure is een gesprek met de verpleegkundige. Als u dat wilt, kunt u iemand meenemen. Dat kan een familielid zijn, of een cliëntondersteuner (zie hierna). Bent u na dit gesprek niet tevreden? Dan kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris thuiszorg. De klachtenfunctionaris thuiszorg is te vinden via de klachtenregeling van de zorgaanbieder waar de verpleegkundige in dienst is. Een volgende stap is de klachtencommissie thuiszorg. Dit is de onafhankelijke en onpartijdige klachtencommissie van de thuiszorg organisatie. Hier kunt u schriftelijk een officiële klacht indienen. De klachtenfunctionaristhuiszorg kan u helpen bij het opstellen van de brief. De klachtencommissie luistert naar u, maar ook naar de 'tegenpartij'. Daarna beslist de klachtencommissie of uw klacht terecht is, of niet. Op zorgklacht.nl staat een uitgebreide uitleg van al deze stappen.

Advies van een cliëntondersteuner

Heeft u behoefte aan advies voordat u bij de zorgaanbieder gaat klagen? Dan is een cliëntondersteuner iets voor u. Een cliëntondersteuner is gratis voor iedereen die hulp of zorg wil aanvragen. Informeer ernaar bij uw gemeente. Kijk ook eens op de website van het adviespunt zorgbelang. U kunt hier terecht voor informatie, advies en ondersteuning. Het adviespunt is gratis en onafhankelijk.

Naar de Geschillencommissie

Komt u er niet uit met de zorgaanbieder? Dan kunt u een officiële klacht indienen bij De Geschillencommissie Zorg. Let op: dit kost 52,50 euro. Krijgt u gelijk, dan krijgt u dit bedrag terug van de zorgaanbieder. Krijgt u gedeeltelijk gelijk, dan bepaalt de commissie hoeveel geld u terugkrijgt. De behandeling van een geschil duurt ongeveer vier maanden. De Geschillencommissie verzamelt alle informatie en houdt een zitting. U kunt daarbij aanwezig zijn. U kunt niet in hoger beroep tegen de beslissing van De Geschillencommissie.  

Mantelzorg regelen

Staat u ook na de officiële klacht met lege handen? Misschien kunt u een beroep doen op familie. Zij kunnen u helpen bij de dagelijkse zorg. Het is belangrijk om hier goed over te praten. Ook met uw kinderen. Vindt u dit lastig? Bij MantelzorgNL kunt u een gratis hulpmiddel bestellen waarmee u het gesprek kunt aangaan: het Familie Gesprek. Heeft u geen kinderen, of wonen ze niet in de buurt? Denk dan eens aan uw vrienden, of buren. Zie: Ook buren kunnen mantelzorger zijn.

Particuliere zorg inhuren

Vraagt u liever geen hulp aan familie, vrienden of buren? Op de website www.nationalehulpgids.nl kunt u een hulpvraag plaatsen. Hierop reageren meestal kleine zelfstandigen in de zorg. U betaalt ze per uur. Het plaatsen van de vraag is gratis. Er zijn ook particuliere zorgbureaus waar u terecht kunt. Ze hebben voor bijna alles een oplossing. De kosten verschillen sterk. Eenvoudige verzorging kunt u per uur inkopen. Denk aan een minimumprijs van 17,50 euro per uur. Wilt u 24 uur per dag iemand in huis? Ook dat kan, met zorg-au-pairs. Reken op bedragen tussen de 2000 en 7000 euro per maand. Zie ook: Hoe regel ik particuliere hulp of –zorg. U kunt de kosten voor particuliere zorg misschien aftrekken van de belasting. Op de website van de Belastingdienst vindt u meer informatie onder ‘Aftrek zorgkosten’.