Intramurale of extramurale zorg, wat is het verschil?

Als u langdurige zorg krijgt, kunt u soms kiezen voor intramurale zorg of extramurale zorg. Wat betekenen die termen en wanneer krijgt u deze zorg?

Als u 24 uur per dag intensieve zorg nodig heeft, krijgt u deze zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). U kunt dan naar een verpleeghuis gaan, maar in veel gevallen kunt u ook thuis blijven wonen en daar alle zorg krijgen die u nodig heeft.

Als u naar het verpleeghuis gaat, krijgt u intramurale zorg. Intramuraal betekent ‘binnen de muren van de zorginstelling’. Als u de zorg die u nodig heeft thuis krijgt, heet dat extramurale zorg. Extramuraal betekent ‘buiten de muren van de zorginstelling’. Met extramurale thuiszorg kunt u langer thuis blijven wonen. De overheid stimuleert dit.

Indicatie aanvragen

Als u intensieve zorg nodig heeft, doet uw huisarts of wijkverpleegkundige een aanvraag bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ beoordeelt uw situatie. Als het CIZ vindt dat u 24 uur per dag intensieve zorg nodig heeft, krijgt u een indicatie voor Wlz-zorg. Hiermee heeft u recht op verblijf in een verpleeghuis.

Soms kunt u kiezen

Als u een indicatie voor intramurale zorg heeft, hoeft u niet altijd naar een verpleeghuis te gaan. U kunt de zorg ook thuis krijgen, als u dat wilt. Daarvoor gelden een paar voorwaarden. De kosten voor de zorg thuis mogen niet hoger zijn dan de kosten van een verblijf in een verpleeghuis. Ook moet de zorg thuis veilig en verantwoord zijn.

Wat valt er onder de zorg?

In het verpleeghuis krijgt u alle zorg die u nodig heeft, van medische zorg tot hulp bij wassen en aankleden. De maaltijden worden verzorgd en er is dagbesteding. Ook extramurale zorg kan heel uitgebreid zijn. Naast eenvoudige zorg zoals hulp bij het aankleden of activiteitenbegeleiding, kunt u ook intensieve verpleging aan huis krijgen. Dit zijn de vormen van zorg die u kunt krijgen als u thuis blijft wonen.

  • Verpleging
  • Persoonlijke verzorging
  • Begeleiding, bijvoorbeeld bij dagbesteding.
  • Behandeling van een aandoening, beperking of handicap.
  • Vervoer naar een behandeling, eventueel met begeleiding
  • Hulp bij eten en drinken
  • Schoonhouden van de woonruimte
  • Logeeropvang

Wie betaalt het?

Als u een Wlz-indicatie heeft, betaalt de overheid de intramurale en extramurale zorg voor het grootste deel. U betaalt zelf ook een eigen bijdrage. U betaalt deze bijdrage  aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). De hoogte van de eigen bijdrage hangt af van uw inkomen en vermogen. Op de website van het CAK kunt u de eigen bijdrage berekenen met de rekenhulp.

Verschillende pakketten voor thuiszorg

Als u recht heeft op Wlz-zorg en u blijft thuis wonen, dan kunt u kiezen op welke manier u de zorg wilt krijgen.

U kunt alle zorg krijgen van één zorginstelling. U kiest dan voor een Volledig Pakket Thuis (VPT). Een thuiszorgorganisatie bij u in de buurt regelt dan alles. Het hangt van uw situatie af welke zorg u precies krijgt.

Wilt u niet alle zorg afnemen bij één organisatie? Dan kunt u kiezen voor een Modulair Pakket Thuis (MPT). U kunt dan hulp afnemen van verschillende zorgaanbieders. Ook kunt u ervoor kiezen zelf zorgverleners in te huren met een persoonsgebonden budget (pgb).