Is het dementie of niet? Een diagnose kan duidelijkheid geven

Het is vaak lastig om te bepalen of iemand dementie heeft, of gewoon vergeetachtig is. Zeker in het begin van de ziekte, als er nog weinig klachten zijn, is dat niet eenvoudig.  Maar als uw vermoeden steeds sterker wordt, is het goed om naar de huisarts te gaan. Met een diagnose kan uw naaste met dementie meer ondersteuning krijgen.

Een van de bekendste en meest opvallende symptomen van dementie is vergeetachtigheid. Maar we vergeten allemaal weleens iets. Als u ouder wordt, gaat het geheugen langzamer werken en vergeet u vaker iets. Ook kunt u minder dingen tegelijk onthouden. Dat is normaal.

Vermoedt u dat er meer aan de hand is? Dan kunt u het beste langsgaan bij de huisarts. De huisarts kan onderzoek doen, extra onderzoeken aanvragen of doorverwijzen naar een specialist.

Wat doet de huisarts?

  • De huisarts voert een gesprek met de persoon die misschien dementie heeft. De huisarts praat ook met een dierbare, zoals een partner of kind.
  • De huisarts doet lichamelijk onderzoek. Dat is een algemeen onderzoek, waarbij wordt gekeken naar het gehoor, gezichtsvermogen en mobiliteit. Dat onderzoek geeft een beeld van hoe de persoon functioneert. Ook kan de huisarts hiermee uitsluiten dat er iets anders aan de hand is.
  • De huisarts of de praktijkondersteuner doet een geheugentest, met vragen en opdrachten.
  • Als het vermoeden bestaat dat er geen sprake is van dementie maar er iets anders aan de hand is, kan bloedonderzoek nodig zijn.

In de meeste gevallen kan de huisarts op basis van de gesprekken, de test en het onderzoek zelf de diagnose stellen.

Wanneer naar een specialist?

Soms komt de huisarts er zelf niet uit en krijgt u een verwijzing naar het ziekenhuis. De huisarts verwijst ook door naar een specialist als de persoon jonger is dan 65 jaar of als het misschien gaat om een bijzondere vorm van dementie. In het ziekenhuis kunnen aanvullende onderzoeken worden gedaan, zoals een scan van de hersenen, bloedonderzoek of onderzoek van het hersenvocht.

Wat heb je aan een diagnose?

Dementie is niet te genezen. Toch is een diagnose nuttig, bijvoorbeeld om hulp te krijgen. Als uw naaste hulp nodig heeft bij wassen en aankleden, medicijnen innemen en/of het huishouden, krijgt hij of zij die hulp ook zonder diagnose dementie. Maar met de diagnose dementie kan hij of zij ook meer gerichte hulp krijgen, bijvoorbeeld van een gespecialiseerde verpleegkundige of een casemanager dementie. Ook kan een diagnose u helpen om het gedrag van uw dierbare beter te begrijpen en er beter mee om te gaan.

Wat als iemand niet meewerkt?

Vaak hebben mensen met dementie zelf niet door dat er iets aan de hand is. Ze ontkennen dat ze fouten maken of dingen vergeten. Ze zien daarom geen reden om naar de huisarts te gaan. Wil uw naaste per se niet naar de huisarts? Dan kunt u zelf een gesprek aanvragen bij de huisarts en de situatie bespreken. De huisarts kan bij een vermoeden van dementie proberen zelf in contact te komen met de persoon om wie het gaat.