Jan Slagter opende een kleinschalige woonvorm

De zorginstelling Ben Oude NijHuis is een initiatief van Jan Slagter, directeur van Omroep Max. In het Ben Oude NijHuis draait het om het contact tussen zorgmedewerker en bewoner en is al het andere ondergeschikt, benadrukt Slagter.

Ben Oude Nijhuis deelde in 2014 schrijnende verhalen over de zorg voor zijn vrouw. Zijn verhaal en dat van Joop van Rijn, de vader van staatssecretaris Martin van Rijn, veroorzaakte een stevige discussie over de zorg voor ouderen. Jan Slagter vindt dat ouderen in verpleeg- en verzorgingshuizen recht hebben op meer aandacht en betere zorg. Daarom heeft hij zelf een zorginstelling geopend. Hij wil laten zien dat het met het beschikbare overheidsgeld wel mogelijk is om goede zorg te bieden.

Wie kan in het Ben Oude NijHuis wonen?

De zorginstelling is een kleinschalige woonvorm voor mensen met dementie. De woonvorm is bedoeld voor mensen met alleen een AOW of met daarnaast een klein aanvullend pensioen. ‘Ik vind dat veel mensen, vooral met een kleine beurs, aan hun lot worden overgelaten. Daar verzet ik me met hand en tand tegen’, zegt Slagter. Het huis is gevestigd in een voormalig klooster in Rotterdam-Overschie. Er zijn in totaal 57 appartementen, verdeeld over twee verschillende vleugels: de zorgvleugel en de woonvleugel. Het huis biedt plaats aan 28 mensen met dementie, van wie er twee met hun partner kunnen wonen. Daarnaast zijn er 25 seniorenappartementen en vier studentenwoningen gerealiseerd.

Wat kunnen mensen van het Ben Oude NijHuis verwachten?

Elke euro geven we uit aan zorg, benadrukt Slagter. ‘We verspillen geen geld. Er is geen directiekamer en geen vergaderkamer. Er is ook geen communicatieafdeling. Je hebt geen communicatiedeskundige en bestuurders nodig om goede zorg te leveren.’

Het geld dat er is besteden we onder andere aan een ruime bezetting van personeel. Per groep van acht of negen bewoners worden drie zorgmedewerkers ingezet. ‘Met drie medewerkers op een groep kunnen we niet alleen verpleging en verzorging leveren, maar ook echt inzetten op welzijn.’

Om bewoners een zinvolle dagbesteding te bieden, worden activiteiten bedacht met hulp van Erik Scherder. Hij is hoogleraar neuropsychologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. ‘We stimuleren bewoners zo lang mogelijk en zo veel mogelijk zelfstandig te doen. Uiteraard kijken we per bewoner welke behoeften hij/zij heeft en wat hij/zij kan en wat niet.’

Hoe wordt gezorgd dat mensen zich thuis voelen?

Als iemand in het Ben Oude NijHuis komt wonen, besteden zorgmedewerkers allereerst veel tijd aan het leren kennen van de nieuwe bewoner. Voor de verhuizing gaan zorgmedewerkers samen met de familie langs bij de bewoner. ‘We willen een goed beeld krijgen van zijn of haar leven’, zegt Slagter.

De woonkamers zijn op een huiselijke manier ingericht. Bewoners mogen hun eigen appartement helemaal zelf inrichten. Slagter: ‘Verder vragen we aan de bewoners met zware zorgvraag om een eigen fauteuil mee te nemen voor in de algemene woonruimte.'

Tijd en aandacht, daar draait het om in het Ben Oude NijHuis, benadrukt Slagter. ‘Onze verzorgenden en verpleegkundigen zijn er helemaal voor de bewoners. Met echte zorg en met echte welzijn.’

Meer informatie: www.benoudenijhuis.nl.