Langer zelfstandig wonen lukt dankzij gezondheid, vrienden en familie

We blijven allemaal het liefst tot op hoge leeftijd zelfstandig wonen. Of dat echt lukt, hangt vooral af van onze gezondheid en ons sociale netwerk.

In uw eigen huis wonen, in uw vertrouwde straat. Wie wil dat nou niet? Maar wat als u de deur niet meer uitkomt omdat u slecht ter been bent? Of als u door ziekte nauwelijks meer in staat bent om uzelf te redden? Dan is zelfstandig wonen opeens een stuk minder aantrekkelijk. Welke zorg, voorzieningen en hulp hebben we nodig om tot op hoge leeftijd zelfstandig te blijven wonen? Veertien jaar lang volgde het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) bijna achttienhonderd 65-plussers om op deze vraag een antwoord te vinden. Het SCP maakte in 2017 de uitkomsten van dat onderzoek bekend:

Gezondheid

Zonder gezondheid zijn we nergens. Gezondheidsproblemen hebben het meeste effect op het zelfstandig blijven wonen van 65-plussers. Vooral chronische aandoeningen en lichamelijke beperkingen. Driekwart van de 65-plussers zonder chronische aandoeningen woont na 14 jaar nog zelfstandig. Van de groep met één of meer chronische aandoeningen woont slechts de helft nog zelfstandig. Van de mensen met dementie nog maar een derde.

Familie en vrienden

Naast gezondheid, is het vooral het sociale netwerk dat telt. Vrienden en een goede band met familieleden en kinderen: dát maakt het verschil. Van de 65-plussers met een groot sociaal netwerk woonde tweederde na veertien jaar nog steeds zelfstandig. Bij ouderen met een klein sociaal netwerk is dit minder dan de helft.

Wat betekent dit voor de toekomst?

Het verzorgingshuis bestaat niet meer. Hierdoor lopen ouderen met minder sociale contacten in de nabije toekomst een vergroot risico om onvoldoende zorg te krijgen. Er ligt een grote uitdaging, om ook hén een goede oude dag te geven.

Lees ook:
Het rapport Langer zelfstandig. Ouder worden met hulpbronnen, ondersteuning en Zorg van het Sociaal en Cultureel Planbureau.