Ligt u langer in het ziekenhuis dan gepland? Dit kunt u doen

Moet u naar het ziekenhuis voor een operatie of een andere behandeling? Soms moet u daarna langer blijven dan voor de behandeling nodig is. Bijvoorbeeld als u thuiszorg nodig heeft en er nog geen thuiszorg is geregeld. Of als u op de wachtlijst staat voor een verpleeghuis en er nog geen plek is. Wat kunt u doen om dit te voorkomen? En hoe blijft u fit als u toch wat langer in het ziekenhuis moet blijven?

Langer in het ziekenhuis blijven dan eigenlijk nodig is, is voor niemand goed. Als uw behandeling klaar is, heeft u geen ziekenhuiszorg meer nodig. De verpleging kan u niet altijd de zorg geven die u nodig heeft en u houdt onnodig lang een bed bezet, waardoor iemand anders langer moet wachten.

Zorg na het ziekenhuis: wie regelt dat?

De transferverpleegkundige van het ziekenhuis regelt de zorg die u na het ziekenhuis nodig heeft. Bij een geplande opname begint het regelen van de zorg na het ziekenhuis zo vroeg mogelijk. De transferverpleegkundige zoekt uit wat voor zorg u na ontslag uit het ziekenhuis nodig heeft en welke zorg u misschien al krijgt. Soms moet er een indicatie voor langdurige zorg worden aangevraagd. Misschien heeft u ook bepaalde hulpmiddelen en materialen nodig. De verpleegkundige probeert passende hulp en/of zorg voor u te vinden. Meestal duurt dit een aantal dagen.

Wat kunt u zelf doen?

Soms lukt het niet om direct hulp te regelen. U moet bijvoorbeeld wachten op een plek in een verpleeghuis, zorginstelling of revalidatiecentrum. Dat heeft vooral te maken met personeelstekorten en lange wachtlijsten. Gelukkig kunt u ook zelf iets doen om sneller de juiste zorg te krijgen.

Praat met de transferverpleegkundige

Voordat de transferverpleegkundige voor u aan de slag gaat, gaat hij of zij eerst met u in gesprek. In dat gesprek kunt u vertellen hoe u woont, of u zichzelf kunt redden, welke hulp er is en welke wensen u heeft. Gebruik dit gesprek goed. Hoe beter de verpleegkundige uw situatie kent, hoe beter hij of zij hulp voor u kan regelen.

Stel vragen

Geef aan dat u het wilt weten als er meer bekend is over uw opvangplek na het ziekenhuis. Vraag ook wat u zelf kunt doen om zo snel mogelijk te herstellen. Dat kan helpen om sneller en beter geholpen te worden. Als u niets hoort, vraag dan zelf aan de verpleegkundige of er al iets bekend is.

Kom voor uzelf of uw naaste op

Is er een plan? Vraag uzelf dan af of u er klaar voor bent. Gaat het niet te snel? Of misschien niet snel genoeg? Is dit wat u wilt en kunt? Geef het aan. Wilt u bijvoorbeeld fysiotherapie aan huis? Vraag daar dan om. En zeg het eerlijk als u bang bent om thuis zonder hulp ’s nachts naar de wc te gaan als u alleen woont.

Vraag zo nodig om hulp van een specialist ouderengeneeskunde

Is uw partner, vader of moeder kwetsbaar, bijvoorbeeld door taal- of geheugenproblemen of omdat er meer problemen tegelijk zijn? Dan is het slim om een specialist ouderengeneeskunde (geriater) mee te laten kijken. Deze specialist kan goed beoordelen wat er na ontslag uit het ziekenhuis nodig is. Hij of zij weet ook welke medicijnen bijwerkingen hebben en hoe u kunt voorkomen dat u complicaties krijgt of achteruitgaat. De specialist ouderengeneeskunde kan met u bespreken wat voor u belangrijk is. Soms is bijvoorbeeld thuis blijven wonen of actief kunnen blijven belangrijker dan langer leven.

Sneller naar het verpleeghuis

Wacht u of uw ouder op een plek in een verpleeghuis omdat er intensieve zorg nodig is, dan is de maximale wachttijd officieel zes weken. Toch moeten mensen vaak langer wachten op een plek. Vooral verpleeghuizen die goed bekend staan hebben vaak een lange wachttijd. Natuurlijk is het belangrijk dat u kiest voor een verpleeghuis dat bij u past. Maar om sneller geholpen te worden, kunt u ook eerst een plek in een ander verpleeghuis accepteren en later overstappen naar het verpleeghuis van uw keuze.

Naar een zorghotel

Misschien kunt u ook naar een zorghotel. In een zorghotel kunt u terecht als u tijdelijke zorg nodig heeft, zoals na een operatie. Het voordeel van een zorghotel is dat u vooraf al kunt regelen dat u daar na verblijf in het ziekenhuis terecht kunt.

In een zorghotel krijgt u zorg op maat, 24 uur per dag als dat nodig is. Het zorgteam kan bestaan uit artsen, verpleegkundigen, verzorgenden, fysiotherapeuten en ergotherapeuten. Soms krijgt u deze vorm van zorg vergoed. De vergoeding voor een zorghotel bestaat uit een deel voor verblijf en een deel voor zorg. Uw zorgverzekeraar kan het verblijf vergoeden. Dit hangt af van uw situatie en uw verzekering.

Een tussenoplossing

Sommige ziekenhuizen proberen het probleem van de wachttijden bij de vervolgzorg op te lossen met ‘tussenbedden’ voor mensen die nog niet naar huis kunnen. Vraag naar dit soort nieuwe initiatieven tijdens uw opname. Sommige verpleeghuizen hebben tijdelijke bedden (‘acuut verpleeghuisbed’). In Dordrecht is er bijvoorbeeld een ‘zorgtransferium’ waarbij vijf verpleeghuizen samen bedden beschikbaar stellen. De Wijkkliniek in Amsterdam is een nieuw verpleeghuis voor kwetsbare ouderen. Dit verpleeghuis geeft acute medische zorg en goede ondersteuning en begeleiding om zo fit mogelijk weer naar huis te kunnen. 

Toch nog langer blijven?

Lukt het niet om op tijd een plek te vinden en moet u toch nog even in het ziekenhuis blijven? Probeer dan aan uw spieren en conditie te werken. Uw conditie gaat snel achteruit als u in bed blijft, zelfs als u gezond bent. Beweeg dus zoveel als u kunt. Eet bijvoorbeeld niet in bed, maar aan een tafel. Loop met bezoek een stukje door de gang in plaats van bij het bed te blijven zitten. Pak uw eigen medicatie. Dat is een goede manier om langzaam aan te sterken en het vertrouwen terug te vinden om uw leven weer op te pakken.

Let ook op uw voeding. Uw lichaam heeft na een behandeling meer eiwitten en andere voedingsstoffen nodig dan normaal. Eiwitten zitten in vlees, kip, vis, eieren, melkproducten, noten en peulvruchten. Goed eten is goed voor uw weerstand, uw spieren en de wondgenezing. Heeft u weinig trek, bent u misselijk of is eten vermoeiend voor u? Eet dan verspreid over de dag kleine beetjes. Bij steeds meer ziekenhuizen kunt u meerdere keren per dag eten en drinken bestellen.