Mag iemand anders mijn medicijnen ophalen?

Heeft u medicijnen nodig maar kunt u ze niet zelf ophalen? Dan is het handig als iemand anders dat voor u kan doen. Daarvoor moet u wel eerst toestemming geven.

In 2018 is de nieuwe privacywet ingegaan, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze nieuwe wet staat wat bedrijven en instanties wel en niet met uw privégegevens mogen doen. Ook medicijnen en gegevens over medicijnen vallen onder privacygevoelige informatie. Het gevolg is dat apotheken medicijnen niet meer zomaar aan iemand anders mogen meegeven.

Hoe kan het wel?

Als u toestemming geeft, mag iemand anders uw medicijnen ophalen. U mag die toestemming mondeling geven, maar de apotheek kan u ook vragen hiervoor een formulier in te vullen. Dit heet een ‘Verklaring verstrekking medicatie(gegevens) aan derden’.

Op dit formulier vult u de naam en adresgegevens in van de persoon die voor u de medicijnen mag ophalen en uw eigen gegevens. U kunt ook aangeven of deze persoon uw medicijnen eenmalig of altijd mag ophalen. Vervolgens ondertekent u de verklaring. Als verschillende mensen voor u medicijnen mogen ophalen, vult u verschillende verklaringen in. U kunt de verklaring altijd weer intrekken.

U levert de verklaring in bij de apotheek. Hierna mag de aangewezen persoon uw medicijnen ophalen. De apotheek kan hierbij vragen om een legitimatie.