Mantelzorg en sollicitatieplicht

Heeft u een WW- of bijstandsuitkering? En bent u ook mantelzorger? Misschien kunt u ontheffing of vrijstelling krijgen van de sollicitatieplicht. Hieronder leest u hoe dat gaat.

WW-uitkering

Het UWV regelt uw WW-uitkering. U bent verplicht om te solliciteren of mee te werken aan een re-integratietraject. Als u mantelzorger bent, kunt u ontheffing krijgen. U vraagt deze aan via uw werkcoach van het UWV. Werkte u bij de overheid of in het onderwijs? Dan kunt u digitaal een formulier invullen. De ontheffing duurt maximaal zes maanden. In die tijd kunt u vervangende zorg regelen. Lukt dat niet? In bijzondere gevallen kan het UWV de ontheffing steeds met een maand verlengen. Uw werkcoach weet hier meer over.

Bijstandsuitkering

Een bijstandsuitkering krijgt u van de gemeente waar uw woont. Iedere gemeente bepaalt zelf of iemand sollicitatieplicht heeft. De gemeente kan ook vragen om een tegenprestatie, bijvoorbeeld helpen in een verzorgingshuis. De regels hiervoor staan in een gemeentelijke verordening. Bespreek uw situatie met de gemeente waar u woont. Vaak krijgen mantelzorgers vrijstelling van de plicht om te solliciteren. En hoeven ze geen tegenprestatie te leveren. Mantelzorg is op zichzelf al een bijdrage aan de samenleving. Overigens: de gemeente kan u niet verplichten om mantelzorg te verlenen, ook niet als tegenprestatie. Op www.rijksoverheid.nl leest u meer over uw rechten en plichten als u een bijstandsuitkering heeft.