Mantelzorger komt op adem met logeerzorg

Logeerzorg bestaat al jaren. Toch maken veel mantelzorgers er geen gebruik van. En dat is jammer, want logeerzorg kan ervoor zorgen dat u even kunt bijkomen en daarna weer beter voor uw naaste kunt zorgen. Wat is logeerzorg en hoe zet u het op de juiste manier in?

Een paar dagen of een weekendje er tussenuit. Als u thuis voor uw partner zorgt, gaat dat niet zomaar. Want waar moet hij of zij dan naartoe? Ook kinderen die zorgen voor hun vader of moeder hebben hier moeite mee. Zeker als iemand veel ondersteuning nodig heeft, is het voor mantelzorgers lastig om vervangende zorg te regelen. Een logeerhuis is hier speciaal voor bedoeld. Ook een tijdelijk verblijf in een verpleeghuis is mogelijk. Anderen nemen dan voor een tijdje de zorg over, zodat u de kans krijgt om weer helemaal op te laden. Dat is belangrijk, want alleen als u zelf fit en gezond bent, kunt u ook voor een ander zorgen.

Hoge drempel

Voor veel mantelzorgers is de drempel hoog om op zoek te gaan naar vervangende zorg. Vaak zijn ze bang dat hun partner, vader of moeder het niet aankan als er iemand anders in een vreemde omgeving voor ze zorgt. Ook weten ze meestal niet wat logeerzorg precies inhoudt en wat de mogelijkheden zijn. Of ze hebben een slechte ervaring met logeerzorg. Vaak is de informatie van gemeenten die logeerzorg aanbieden niet duidelijk. Dat wijst onderzoek van Movisie uit. Maar er zijn ook mantelzorgers die goede ervaringen hebben met logeerzorg. Ze rusten er van uit en kunnen er na een korte pauze weer tegenaan. En als duidelijk wordt dat de persoon voor wie ze zorgen niets tekort is gekomen tijdens het logeren, is het makkelijker om nog eens gebruik te maken van logeerzorg. Ook de logés zijn tevreden. Uit het onderzoek komt naar voren dat de meeste logés het logeerhuis aanraden aan anderen. Bijna de helft van de mantelzorgontvangers denkt dat zij langer thuis kunnen blijven wonen door af en toe te gaan logeren.

Wat is logeerzorg?

Logeerzorg is vervangende zorg voor iemand die (grotendeels) wordt verzorgd door een mantelzorger. Logeerzorg is mogelijk in een vakantieperiode, voor af en toe een paar dagen of  voor iedere week of maand één of meer dagen. Gemiddeld duurt een logeerperiode negen dagen. Personen die zorg nodig hebben kunnen logeren in een logeer- of respijthuis, een verpleeghuis, zorghotel of zorgboerderij. In sommige logeerlocaties werkt voornamelijk medisch personeel, in andere locaties zijn er vooral vrijwilligers.

Voor het eerst logeren

Wilt u een keer een weekendje vrij, maar vindt u het moeilijk de zorg uit handen te geven? Praat er dan eens over, bijvoorbeeld met een casemanager dementie, een zorgcoach van de zorgverzekering, de huisarts, een thuiszorgmedewerker of wijkverpleegkundige. Vertel wat uw zorgen zijn. Weet u niet waar u een logeerhuis kunt vinden? Zoek ze op via de website Sociale Kaart Nederland of op Mantelzorg.nl. Veel logeerhuizen organiseren inloopdagen en bezoekdagen. Ga een keer kijken en praten, samen met de persoon voor wie u zorgt. Voelt hij of zij zich er thuis? Welke indruk maken de andere gasten? Hebben zij meer of minder zorg nodig dan de persoon voor wie u zorgt? Hoe is het eten en drinken? Worden er activiteiten georganiseerd? Hoe ziet de slaapkamer eruit? Is er een privé badkamer? Misschien kan uw naaste wel een nachtje proeflogeren. Dan wordt al snel duidelijk of hij of zij het logeren aankan en of de zorg die wordt aangeboden bij hem of haar past. Bevalt de logeerzorg? Dan kunt u het ook eens inzetten voor een weekend of een week, zodat u er echt even tussenuit kunt.

Wie betaalt logeerzorg?

Gemeenten betalen logeerzorg uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Logeerzorg kan ook (gedeeltelijk) worden vergoed vanuit een (aanvullende) zorgverzekering. Heeft uw naaste een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz), dan wordt tijdelijke zorg in een verpleeghuis hieruit betaald.