Mantelzorger laat geld liggen

Mantelzorgers kunnen aanspraak maken op allerlei vergoedingen. Toch zijn er weinig mensen die hiervan op de hoogte zijn. Dat is jammer, want juist mantelzorgers lopen extra risico om in financiële problemen te komen.

Volgens de meest recente cijfers telt Nederland zo’n 5 miljoen mantelzorgers, mensen die zorgen voor een zieke of  hulpbehoevende uit hun omgeving. Veel mensen weten niet dat sommige kosten voor mantelzorg vergoed worden door hun zorgverzekeraar of door de gemeente. Mantelzorgers hebben vaak extra kosten. Bijvoorbeeld omdat ze hulpmiddelen moeten betalen of omdat ze meer reiskosten maken. Het is dus verstandig om te onderzoeken welke kosten wel en niet worden vergoed.

Wat wordt vergoed?

De basisverzekering vergoedt ergotherapie (10 uur in 2023)  en psychotherapie via de GGZ. Zorgen voor een ander kan fysiek zwaar zijn. Een ergotherapeut geeft bijvoorbeeld advies over hulpmiddelen of over hoe u rug- en nekklachten voorkomt. Maar ook geestelijk kan het nogal wat van u vragen. De psycholoog kan u helpen als mantelzorger daarmee om te gaan. Daarnaast zijn er vergoedingen vanuit de aanvullende verzekeringen. Wat u kunt declareren verschilt van verzekering tot verzekering en vallen vaak onder aanvullende verzekeringen. Zoals cursussen voor mantelzorgers, het inhuren van een mantelzorgmakelaar die regeltaken van u overneemt of het inschakelen van tijdelijke opvang of vervangende zorg.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het ondersteunen en waarderen van mantelzorgers. Zij krijgen hiervoor budget, dat zij naar eigen inzicht mogen inzetten om mantelzorgers te waarderen. Sommige gemeenten vergoeden de reiskosten voor mantelzorgers in de bijstand. Een aantal gemeenten laten u voordelig parkeren in de buurt van degene waarvoor u zorgt. Misschien komt u in aanmerking voor een OV-begeleiderskaart. Iedere gemeente vult dit op haar eigen manier in. Bent u mantelzorger en wilt u in aanmerking komen voor mantelzorgwaardering? Neem dan contact op met het Wmo-loket in de gemeente van degene voor wie u zorgt.

Tip

Kijk jaarlijks uw zorgverzekering na op de vergoedingen voor mantelzorg. Is een aanvullende verzekering nodig? Bent u beter uit als u overstapt naar een andere verzekeraar? Lees hier waar u op moet letten.