Mantelzorgwaardering, wat is dat?

Waardering helpt mantelzorgers om de hulp die zij bieden langer vol te houden. Gemeenten hebben de plicht mantelzorgers die waardering aan te bieden, bijvoorbeeld in de vorm van geld of cadeaubonnen, een kortingspas of een lekkere ‘verwendag’.

Een mantelzorger is iemand die langdurig en onbetaald zorgt voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon in de omgeving. Dat kan een familielid zijn, maar ook een vriend(in), kennis of buurman of -vrouw. Gemeenten kunnen voorwaarden stellen aan het aantal uren en maanden dat u voor iemand zorgt, bijvoorbeeld minimaal drie maanden acht uur per week. Andere gemeenten stellen minder strenge eisen. Mantelzorgwaardering is geregeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Volgens deze wet moeten gemeenten mantelzorgwaardering geven aan de mantelzorgers van hun zorgbehoevende bewoners. Gemeenten krijgen hiervoor een budget van het Rijk. Als mantelzorger kunt u aankloppen bij het Wmo-loket van de woongemeente van de zorgvrager, ook als u zelf ergens anders woont. Gemeenten mogen zelf weten in welke vorm ze mantelzorgwaardering geven. Dat mag een vast bedrag zijn of een cadeaubon, maar ook een bijdrage in de kosten die een mantelzorger maakt. Denk aan parkeer- of reiskosten. Sommige gemeenten organiseren een ‘verwendag’ of andere activiteit, bijvoorbeeld op 10 november. Op deze dag wordt ieder jaar de landelijke Dag van de Mantelzorg gehouden. Rond die datum geven gemeenten ook vaak een geldbedrag, cadeaubon of kortingspas. Minstens zo belangrijk als de waardering, is de ondersteuning die de meeste gemeenten mantelzorgers aanbieden. Ze bieden vervangende zorg aan, geven advies en vaak ook emotionele en praktische hulp. Kijk op de website van uw gemeente hoe de mantelzorgwaardering en ‑ondersteuning is geregeld. Soms moet de zorgvrager de mantelzorgwaardering aanvragen. Er zijn ook gemeenten waarin iedereen een mantelzorger kan aanmelden. Dat kan het hele jaar door, maar gemeenten geven de waardering vaak in november.