Meeverhuizen naar het verpleeghuis

Uw partner gaat verhuizen naar een verpleeghuis, en u wilt graag bij hem of haar blijven. Kan dat wel?

Ja, dat kan. De wet die opname in een verpleeghuis regelt, biedt mogelijkheden om met uw partner mee te verhuizen. Maar daar zitten wel haken en ogen aan. Zo moet er allerleersteen geschikt appartement vrij zijn in het verpleeghuis van uw keuze. En als uw partner op een gesloten afdeling opgenomen wordt, kunt u beslist niet mee verhuizen naar die afdeling.

Is er geen plek?

Is er geen geschikt appartement vrij, dan wordt het lastig. U kunt samen met uw partner op de wachtlijst gaan staan. Maar als de opname van uw echtgenoot of echtgenote dringend gewenst is, is het eigenlijk onaanvaardbaar om nog langer te wachten. U kunt samen naar een ander verpleeghuis zoeken, of hem of haar toch alvast laten opnemen in het eerste verpleeghuis. Dan kan hij of zij later nog intern verhuizen, als er wél een appartement vrij komt waarin u kunt samenwonen.

Financiën

verhuizen

Uw partner heeft recht op langdurige zorg. Dat wil zeggen, dat hij of zij een indicatie heeft vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Uzelf heeft die indicatie niet. U heeft geen zorg nodig en betaalt alleen de huur van het appartement. Als u zelf ook zorg nodig heeft, moet u dat apart aanvragen. U kunt dat bespreken bij de gemeente, uw huisarts of met de thuiszorgorganisatie. Hulp nodig? Zo regelt u het.

Particulier verpleeghuis

Particuliere verpleeghuizen zijn duurder dan reguliere verpleeghuizen. In een particulier verpleeghuis wonen is beslist niet voor iedereen weggelegd. Denk aan een maandtarief van 3500 euro tot 5000 euro. Het voordeel van particuliere verpleeghuizen is wel, dat ze veel beter zijn ingericht op samenwonen van echtparen. Voor een particulier verpleeghuis is geen indicatie nodig. Deze verpleeghuizen vallen buiten de Wet voor langdurige zorg. De kosten voor wonen en zorg betaalt u zelf. De zorg voor uw partner kan eventueel gedeeltelijk worden vergoed vanuit een persoonsgebonden budget (pgb). Een pgb krijgt u op basis van een indicatie voor zorg. Bij de tehuizen weten ze precies wat de mogelijkheden zijn. Vraag er gerust naar.