Nijpend tekort aan verpleegkundigen: 5 oplossingen

Het grootste probleem in de zorg is op dit moment het tekort aan verpleegkundigen. Ondanks extra geld van de staatssecretaris, bijvoorbeeld voor de verpleeghuiszorg. De wijkverpleegkundigen luiden de noodklok. Er is een tekort van zo'n 1000 hbo-verpleegkundigen in de wijkverpleging. Het gevolg is dat cliënten en patiënten niet altijd de zorg krijgen die ze nodig hebben.

Verpleeghuizen

De verpleeghuizen zijn er niet beter aan toe. De staatssecretaris heeft weliswaar in totaal 300 miljoen euro toegezegd om extra personeel aan te nemen, maar die mensen zijn er niet. Daardoor heeft 70% van de verpleeghuizen een tekort aan verzorgend en verpleegkundig personeel, in totaal kunnen 10.000 vacatures niet ingevuld worden, volgens branchevereniging Actiz.

Onvoldoende stageplaatsen

Francis Bolle is woordvoerder namens Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN). Zij legt uit dat de 17 opleidingen tot hbo-verpleegkundige echt wel populair zijn. Daar zit het probleem niet. Het probleem is wel, dat die opleidingen aan de poort selecteren. Er zijn veel opleidingen met een studentenstop. De reden daarvoor is dat er onvoldoende stageplaatsen zijn. En zonder stage kun je de opleiding niet volwaardig afronden.

Hoe komt dat?

Die stageplaatsen zijn er niet omdat er in de verpleeghuizen, wijkverpleging en ziekenhuizen nu al te weinig mensen werken die het bovendien zo druk hebben, dat ze de begeleiding van een stageair er niet bij kunnen doen. Bolle: "De praktijkbegeleiders zijn bijna overal wegbezuinigd. Achteraf vraag je je af: Was dat wel zo'n goede keuze? Nu kom je in een vicieuze cirkel terecht. De problemen worden steeds nijpender, waardoor er nog minder stageairs worden opgeleid."

Vijf oplossingen

De problemen zijn groot en fundamenteel van aard. De oplossingen moeten komen van de opleidingen en de zorginstellingen. Bolle somt op:

  1. De praktijkbegeleiders moeten terug.
  2. Lager opgeleiden moeten de kans krijgen van hun werkgever om door te stromen en bij te scholen.
  3. Mensen die op andere terreinen werkeloos geworden zijn, opleiden voor een baan in de zorg.
  4. Het vak aantrekkelijker maken. Zo worden er door sommige verpleeghuizen bonussen uitgedeeld aan nieuwe medewerkers en aan personeel dat nieuwe medewerkers aandraagt.
  5. Onderzoek naar de mogelijkheden om buitenlands personeel in te zetten.

Ouderenzorg is niet sexy

Verpleeghuizen hebben één groot nadeel. Weinig hbo-verpleegkundigen kiezen ervoor om in de langdurige ouderenzorg te werken, omdat het niet sexy is. Bolle: "Heel jammer, want het werk is namelijk wel uitdagend. In een verpleeghuis tref je mensen met meerdere aandoeningen, vaak ook nog gedragsproblemen. Je ziet complexe problemen die goede zorg vragen. Die kwaliteit vereisen en kennis van zaken."

Kom werken in de ouderenzorg

Met de campagne 'Daar zit meer achter' proberen Actiz en V&VN nu meer hbo-verpleegkundigen voor de langdurige ouderenzorg te interesseren. Met blogs, met verhalen van verpleegkundigen in de ouderenzorg over de mooie kanten van hun werk. www.daarzitmeerachter.nl