Op de wachtlijst voor een verpleeghuis? Let op de kosten!

Lukt thuiswonen niet meer en staat u op de wachtlijst voor een verpleeghuis? Let dan op de kosten van uw thuiszorg. Die kunnen ongemerkt oplopen.

U krijgt thuiszorg van de wijkverpleegkundige, maar  u kunt niet langer met thuiszorg zelfstandig blijven wonen. Voordat u kunt verhuizen naar een verpleeghuis, moet u een indicatie aanvragen. Dat doet u bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). De wijkverpleegkundige of de huisarts kan u hierbij helpen. Is de indicatie binnen, maar is er nog geen plaats in het verpleeghuis? Dan komt u op een wachtlijst. Terwijl u wacht, krijgt u nog steeds thuiszorg. Maar de vergoeding komt uit een ander potje. Dat kan leiden tot hogere kosten.

Overbruggingszorg

Wat is het verschil? Zonder CIZ-indicatie wordt de thuiszorg geregeld door uw zorgverzekeraar. U betaalt geen eigen bijdrage en geen eigen risico. Met een CIZ-indicatie verandert dit. De thuiszorg heet voortaan overbruggingszorg en wordt betaald uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Die wet eist een eigen bijdrage. De hoogte van die bijdrage hangt af van uw inkomen en vermogen. Het bedrag kan oplopen tot honderden euro’s per maand.

Meer kosten, minder zorg

Het kan ook zijn dat u minder zorg krijgt dan u gewend was. Dat komt omdat iedere zorgwet zijn eigen regels heeft. Door de CIZ-indicatie valt u onder een andere wet. Komt u hierdoor in de problemen? Neem dan contact op met uw zorgkantoor. Dit kantoor moet regelen dat u de juiste zorg krijgt. Vindt u dat het zorgkantoor niet genoeg voor u doet? Dat kunt u melden bij de Nederlandse Zorgautoriteit. Die houdt toezicht op de zorg.