Overbruggingszorg, wat is dat?

Soms is er in het verpleeghuis van uw keuze niet meteen een kamer beschikbaar. Dan heeft u recht op overbruggingszorg.

Veel verpleeghuizen hebben wachtlijsten. Heeft u een indicatie voor een opname in het verpleeghuis maar staat u op de wachtlijst? U heeft dan al wel recht op deze zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). U krijgt deze zorg dan bijvoorbeeld thuis, of tijdelijk in een andere zorginstelling. Dit heet overbruggingszorg.

Wie is verantwoordelijk voor overbruggingszorg?

Het verpleeghuis van uw keuze regelt de overbruggingszorg. Heeft u geen voorkeur opgegeven? Dan ligt die taak bij het zorgkantoor. Uw zorgkantoor bespreekt met u hoe de zorg geleverd wordt. U krijgt overbruggingszorg totdat er plek is in de zorginstelling van uw voorkeur.

Eigen bijdrage

Overbruggingszorg wordt betaald uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Die wet eist een eigen bijdrage. De hoogte van die bijdrage hangt af van uw inkomen en vermogen. Vanaf het moment dat u een indicatie heeft vanuit de Wlz, kan uw thuiszorg opeens een stuk duurder worden. Voor de thuiszorg betaalt u geen eigen bijdrage en geen eigen risico. Met een indicatie op zak, is de thuiszorg die u altijd al kreeg, opeens overbruggingszorg geworden vanuit de Wlz. En voor overbruggingszorg betaalt u dus wél een eigen bijdrage.

Tip: vraag er zelf naar!

Krijgt u bericht over een wachtlijst? Vraag meteen om overbruggingszorg. Verpleeghuizen en zorgkantoren doet dat niet altijd uit zichzelf. Weet u niet goed hoe u dat aan moet pakken? De wijkverpleegkundige, huisarts, het verpleeghuis van uw keuze of een cliëntondersteuner kunnen u verder helpen.