Overbruggingszorg, wat is dat?

Soms is er in het verpleeghuis van uw keuze niet meteen een kamer beschikbaar. Dan heeft u recht op overbruggingszorg.

Veel verpleeghuizen hebben wachtlijsten. Heeft u een indicatie voor een opname in het verpleeghuis van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)? Dan nog kan het weken duren voor er een kamer voor u beschikbaar is. Of maanden. U kunt dan gebruik maken van overbruggingszorg. Het verpleeghuis van uw keuze moet dit regelen. Heeft u geen voorkeur opgegeven? Dan ligt die taak bij het zorgkantoor.

Diverse mogelijkheden

Overbruggingszorg is zorg op maat. U krijgt wat u nodig heeft. Het kan gaan om verpleging en verzorging, maar ook om dagbesteding. Is thuis blijven geen optie? Dan kunt u tijdelijk worden opgenomen in een ander verpleeghuis. U blijft daar tot er een plaatsje vrijkomt in het verpleeghuis van uw keuze.

Eigen bijdrage

Let op: overbruggingszorg wordt betaald uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Die wet eist een eigen bijdrage. De hoogte van die bijdrage hangt af van uw inkomen en vermogen. Het bedrag kan oplopen tot honderden euro’s per maand.

Tip: vraag er zelf naar!

Krijgt u bericht over een wachtlijst? Vraag meteen om overbruggingszorg. Verpleeghuizen en zorgkantoren doet dat niet altijd uit zichzelf. Weet u niet goed hoe u dat aan moet pakken? De wijkverpleegkundige, huisarts, het verpleeghuis van uw keuze of een cliëntondersteuner kunnen u verder helpen.