Palliatieve zorg thuis: deze professionals staan voor u klaar

Veel mensen die ongeneeslijk ziek zijn, willen graag zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Speciale zorg maakt dat mogelijk.

Als u niet meer beter kunt worden, is het fijn als u zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen. Een vertrouwde plek, liefst dicht bij uw dierbaren. Uw huisarts en de wijkverpleegkundige kunnen u helpen met de zorg die u nodig heeft.

De huisarts

Uw huisarts is vooral belangrijk voor goede medische zorg. Als u zelf vertelt wat u graag wilt, wat u voelt en wat u liever niet heeft, kan uw arts daar rekening mee houden. Misschien vindt u het wel fijn dat uw huisarts regelmatig op bezoek komt, of juist niet. Of misschien bent u wel bang voor de pijn of voor de naderende dood. Een huisarts kan daar met u over praten, en uitleggen welke hulp u verder kunt krijgen. Op de website van Thuisarts vindt u meer informatie hierover. Bijvoorbeeld over de onderwerpen die u met uw huisarts kunt bespreken. En de manier waarop u zo'n gesprek kunt voorbereiden.

De wijkverpleegkundige

Bij de wijkverpleegkundige kunt u terecht met vragen over gezondheid, veiligheid en wonen. Deze regelt voor u de indicatie voor palliatieve zorg en weet ook welke zorg nog meer mogelijk is. De zorg die u nodig heeft, bepaalt uit welk ‘potje’ de zorg wordt vergoed. Kosten van niet-medische aard, zoals huishoudelijke hulp worden meestal door de gemeente vergoed via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De vergoeding voor palliatieve zorg wordt (deels) vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)  betaalt en een aanvraag hiervoor doet bijvoorbeeld de wijkverpleegkundige bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).  Het is ook nog mogelijk dat Palliatieve terminale zorg (PTZ) wordt vergoed via de zorgverzekering. In dat geval vraagt de wijkverpleegkundige een vergoeding aan bij uw zorgverzekeraar.

Gespecialiseerde verpleegkundige

Bij de meeste thuiszorgorganisaties werken ook gespecialiseerde verpleegkundigen, waaronder palliatief verpleegkundigen. Ze kunnen u informatie geven over bijvoorbeeld de mogelijkheden thuis, lichamelijke klachten en medicatie. Palliatief verpleegkundigen werken meestal samen met verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in een ziekte of aandoening. Zij ondersteunen een specifieke groep mensen, zoals mensen met kanker, dementie, hartfalen of longaandoeningen. Deze gespecialiseerde verpleegkundigen zijn - net als de wijkverpleegkundigen - in dienst van de thuiszorgorganisatie. De zorgverzekeraar vergoedt de zorg door deze gespecialiseerde verpleegkundigen. De thuizorgorganisatie beoordeelt of u baat heeft bij de ondersteuning van zo'n verpleegkundige en levert vervolgens deze zorg.

Nachtzorg of 24-uurszorg

Als een arts heeft vastgesteld dat u waarschijnlijk nog drie maanden of minder te leven heeft, kunt u nachtzorg of 24-uurszorg aanvragen. Bij nachtzorg krijgt u acht uur aaneengesloten zorg (van 23.00 uur tot 07.00 uur) van een verpleegkundige of verzorgende. De zorg kan ook op afspraak zijn en omvat bijvoorbeeld:
  • Lichamelijke zorg, zoals verzorging van wonden, verschonen en wassen
  • Hulp bij eten en drinken
  • Toedienen van medicatie
  • Advies over wat u aan klachten kunt verwachten, zoals pijn en bijwerkingen van medicijnen
Bij 24-uurszorg krijgt u dus zowel overdag als in de nacht zorg van verschillende verpleegkundigen en verzorgenden. De wijkverpleegkundige weet welke zorg mogelijk is. De vergoeding komt uit de basisverzekering.

Vrijwilligers

Veel mensen vinden het fijn hun gedachten met anderen te delen. Zeker in de laatste jaren of maanden van hun leven. Vrijwilligers in de palliatieve terminale zorg zijn speciaal opgeleid om een luisterend oor te bieden. Maar ze kunnen meer voor u doen. Bijvoorbeeld voorlezen, een wandeling maken of gewoon bij u zitten. Ook voor uw dierbaren kan dat fijn zijn. Zij hebben dankzij de vrijwilliger meer rust, omdat ze weten dat iemand op hen let. Ook als zij even tijd voor zichzelf nodig hebben. Op de website van Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg leest u wat ze kunnen doen en hoe u ze kunt inschakelen. Hier staat ook hoe ze zijn opgeleid.